Onze missie

Een gezonde mond is een belangrijke voorwaarde om fysiek én mentaal mee te kunnen in onze maatschappij. Mondgezondheid draagt bij tot de individuele levenskwaliteit, is essentieel voor het fysieke en mentale welbevinden en maakt integraal deel uit van de algemene gezondheid. Daarom pleiten wij in ons Memorandum 2024 voor meer inspanningen voor mondgezondheid. Want gezond begint in de mond!

Gezonde Mond werkt in opdracht van de Vlaamse overheid aan het informeren, het motiveren en het helpen realiseren van preventieve mondzorg, wat zowel gezondheidsbevordering als ziektepreventie inhoudt.

Wat is gezonde mond?

Het Vlaams Instituut Mondgezondheid (roepnaam Gezonde Mond) werd opgericht in 2017 en is op heden een consortium bestaande uit 7 partners: de Arteveldehogeschool, de Belgische Beroepsvereniging Mondhygiënisten (BBM), de Katholieke Universiteit Leuven, de University Colleges Leuven-Limburg (UCLL), de Universiteit Gent, het Verbond der Vlaamse Tandartsen (VVT) en de Vlaamse Beroepsvereniging Tandartsen (VBT).

Gezonde Mond zet als duurzaam onafhankelijk expertisecentrum in op de versterking van de preventieve mondzorg van de burger in het algemeen en van kwetsbare doelgroepen in het bijzonder.

Voor wie is gezonde mond er?

Gezonde Mond ontwikkelt wetenschappelijk onderbouwde en praktijkgerichte aanbevelingen, methodieken en materialen voor

  • zorgverleners
  • de algemene bevolking
  • doelgroepen voor wie mondgezondheid minder vanzelfsprekend is
  • personen in kansarmoede
  • ouderen
  • personen met een beperking
  • kinderen en jongeren

Gezonde Mond werkt nauw samen met intermediairs en andere partnerorganisaties van de Vlaamse overheid.

Hoe maken we het verschil?

Het Vlaams Instituut Mondgezondheid combineert de beroepservaring van de Belgische Beroepsvereniging voor Mondhygiënisten, het Verbond der Vlaamse Tandartsen en de Vlaamse Beroepsvereniging Tandartsen met de academische expertise van de Arteveldehogeschool, de Katholieke Universiteit Leuven, de Universiteit Gent en de University Colleges Leuven-Limburg.