Zorgvoorzieningen

In een zorgvoorziening is het belangrijk de nodige aandacht te besteden aan het gezond houden van de mond van de cliënten of bewoners. Hieronder staan enkele acties opgelijst om in de organisatie uit te voeren.

Zorgvoorzieningen

Een gezonde mond in een zorgvoorziening

Een kwalitatief gezondheidsbeleid is een beleid dat gericht is naar iedereen binnen de organisatie, dus zowel naar  de cliënten of bewoners en de zorgverleners. Dergelijk beleid kan via verschillende strategieën gerealiseerd worden (educatie, omgevingsinterventies, afspraken en regels, zorg en begeleiding). Deze strategieën kunnen op meerdere werkingsniveaus toegepast worden. De strategieën en niveaus vormen de gezondheidsmatrix. Meer informatie hierover vind je terug op de website van het Vlaams Instituut Gezond Leven.

Een ingevulde matrix kan er bijvoorbeeld zo uit zien:

Hieronder geven we enkele voorbeelden per niveau.

Cliënt/ bewoner 

  • Er is een individueel preventief mondzorgplan per bewoner
  • De dagelijkse mondhygiëne wordt afgestemd op de individuele noden
  • Integreer de mondhygiëne in de dagplanning met picto's

Leefgroep / afdeling 

  • Er wordt afgesproken dat, indien mogelijk, er enkel water wordt aangeboden tussen de maaltijden.
  • Vorm een groep mondgezondheidsambassadeurs met een groep cliënten of bewoners. Laat hen acties uitwerken om de mondgezondheid in de voorziening in de kijker te zetten.

Zorgvoorziening 

  • Er wordt regelmatig een bijscholing rond mondzorg voorzien voor de medewerkers
  • Organiseer een mondgezondheidswedstrijd tussen verschillende leefgroepen waarbij het uitvoeren van de dagelijkse mondzorg vergeleken wordt.

Omgeving buiten de zorgvoorziening 

  • Voorzie samenwerking met een tandarts of mondhygiënist voor het periodiek nazicht.
  • Informeer ouders en mantelzorgers over de mondhygiëne, door bijvoorbeeld basisadviezen mee te geven.

Materialen Gezonde Mond

Om je op weg te zetten met het uitwerken van het mondgezondheidsbeleid in de zorgvoorziening heeft Gezonde Mond al heel wat materialen die je kan gebruiken.

Zorgvoorzieningen

Heb je een vraag? Bekijk zeker onze veelgestelde vragen. Of neem contact op.

Veelgestelde vragen
Contacteer ons

Op deze
pagina