Ieders Mond Gezond

Ieders Mond Gezond

Een gezonde mond voor iedereen? Helaas is dat niet de realiteit.

Heel wat mensen in armoede ondervinden financiële, administratieve of sociale drempels om tot bij de tandarts te geraken. Daardoor is het gemiddeld gezien niet zo goed gesteld met de mondgezondheid van mensen in armoede. De gevolgen van aanslepende mondproblemen zijn echter groot: pijn, schaamte, een hogere tandartsrekening, extra lichamelijke klachten, minder zelfvertrouwen, problemen om werk te vinden, …

Toch kan dit probleem aangepakt worden.

Om de ‘kloof’ tussen mensen in armoede en de mondzorgprofessional te verkleinen, organiseert IEDERS MOND GEZOND voor welzijns- en gezondheidswerkers een opleiding “mondzorgcoach”. Na het volgen van deze kosteloze, eendaagse opleiding kunnen medewerkers van armoedeorganisaties de mensen uit hun organisatie helpen waar nodig. Het gaat dan vooral over het toeleiden van mensen uit de doelgroep naar de lokale tandarts, en het vergemakkelijken van de communicatie tussen de patiënt en de tandarts. In sommige gevallen vervullen ze, letterlijk, de rol van tolk. Indien nodig begeleiden zij de mensen tot in het tandartskabinet. Ze zorgen er ook voor dat de patiënten administratief in orde zijn vóór het eerste consult. Daarnaast volgen ze samen met de patiënt het financiële luik en de vervolgafspraken op en stimuleren zij de vereiste gedragsveranderingen via preventie.

De mondzorgcoaches voeren uiteraard zelf geen enkele behandeling uit. Ze zijn uitsluitend opgeleid om een brugfunctie te vervullen tussen de patiënt en de reguliere zorg. Door de juiste kennis over mondgezondheid aan te reiken in de armoede- en welzijnsorganisaties kan ook de tandarts ondersteund worden. De mondzorgcoach zorgt ervoor dat de patiënt tijdig op de afspraak is en dat de financiële en administratieve zaken van de patiënt in orde zijn voor het eerste tandartsbezoek. Op deze manier kan de tandarts zich maximaal op zijn/haar job focussen, en vallen zij voor wie deze extra financiële of sociale ondersteuning noodzakelijk is, niet ongemerkt of onbedoeld uit de boot.

Naast opleidingen organiseert IEDERS MOND GEZOND samen met de welzijns- en gezondheidswerkers een gratis mondscreening voor de mensen uit hun organisatie. Tandartsen verbonden aan het project komen dan een volledige of halve dag ter plaatse om de monden na te kijken en advies te geven. Ze voeren geen behandeling uit, maar geven wél een doorverwijzing voor de plaatselijke tandarts mee. De mondzorgcoaches stellen na de screening alles in het werk om voor de gescreende personen een afspraak te maken bij een lokale tandarts.

Ieders Mond Gezond

Heb je een vraag? Bekijk zeker onze veelgestelde vragen. Of neem contact op.

Veelgestelde vragen
Contacteer ons

Op deze
pagina