Ondersteuning door een mondzorgcoach

Wat doet een mondzorgcoach?

Ondersteuning door een mondzorgcoach

‘Ieders Mond Gezond’ leidt eerstelijnswerkers uit armoede- en welzijnsorganisaties op tot mondzorgcoach. Tijdens deze ééndaagse, kosteloze opleiding komen onder andere de volgende onderwerpen aan bod: de gezonde mond, vaak voorkomende mondaandoeningen, preventieve mondzorg, tandartsadministratie en motiverende gesprekstechnieken.

Mogelijk taken die behoren tot de rol als mondzorgcoach zijn:

  • het aanspreekpunt te zijn binnen hun organisatie omtrent mondgezondheid
  • kennis over te dragen
  • in te zetten op preventie
  • duurzame samenwerkingen aan te gaan met tandartsen
  • brugpersoon te zijn tussen de persoon in kansarmoede en de tandarts
  • drempels weg te werken
  • screenings te organiseren

Na het volgen van de opleiding kunnen de mondzorgcoaches mensen uit hun organisatie of gemeente op een geïnformeerde en gerichte manier naar de lokale tandarts begeleiden. Ze engageren zich ertoe om drempels bij de patiënt en de tandarts te beperken. Soms vervullen ze letterlijk de rol van tolk. Indien nodig begeleiden ze hen tot in het tandartskabinet. Ze zorgen ervoor dat de administratie van deze personen voor het (eerste) consult in orde is, regelen vervolgafspraken en stimuleren preventie waar nodig..

In onderstaand fimpje laten we graag een van onze mondzorgcoaches aan het woord:

Interesse in de opleiding? Kijk hier wanneer de volgende opleiding plaatsvindt.

Ondersteuning door een mondzorgcoach

Heb je een vraag? Bekijk zeker onze veelgestelde vragen. Of neem contact op.

Veelgestelde vragen
Contacteer ons

Op deze
pagina