Veelgestelde vragen

Heb jij een vraag voor Gezonde Mond? Lees dan eerst onderstaande veelgestelde vragen door. Blijf je nadien nog zitten met je vraag? Dan kan je contact opnemen met info@gezondemond.be.

Veelgestelde vragen

Algemeen

Via deze link kom je terecht op de website van het RIZIV. Je kan hier een lijst met alle mondhygiënisten en tandartsen in de buurt én de conventioneringsstatus van de tandarts raadplegen. 

Via de pagina 'opleidingen' kan je alle opleidingen terugvinden die Gezonde Mond momenteel aanbiedt.

Opleidingen Gezonde Mond

Helaas is het momenteel niet mogelijk voor Gezonde Mond om op elke vraag naar opleiding in te kunnen gaan. Wel zijn er al een aantal webinars georganiseerd die je kan herbekijken.

Video's Gezonde Mond

Ook kunnen de Vlaamse Logo's jou op weg helpen bij het organiseren van een workshop rond preventieve mondzorg. Je kan er de Gezonde Mond koffer gratis ontlenen. De Gezonde Mond koffer is een box (incl. een handleiding) vol educatief en didactisch materiaal rond preventieve mondzorg waarmee je aan de slag kan gaan bij jouw doelgroep (kinderen, personen met een beperking en/of ouderen).

Gezonde Mond koffer

 

 

Neem een kijkje op de pagina 'voor tandartsen en mondhygiënisten' op deze website. Deze webpagina is specifiek bedoeld voor mondzorgprofessionals en biedt een overzicht wat Gezonde Mond voor hen in petto heeft. Op deze pagina geven we een korte oplijsting van allerhande sensibiliserings- en ondersteuningsmaterialen voor het gebruik in de (wachtzaal van) tandartspraktijk. 

Voor tandartsen en mondhygiënisten

Je kan ook rechstreeks naar het aanbod van Gezonde Mond gaan. Op de pagina 'Infomateriaal' onder 'Aanbod' kan je een overzicht vinden van al het materiaal dat Gezonde Mond aanbiedt. Je kan het infomateriaal filteren op doelgroep en thema.

Infomateriaal

 

Je kan via verschillende kanalen updates van Gezonde Mond ontvangen.

 

 

Kinderen en jongeren

Alle informatie rond het ontlenen van de Gezonde Mond koffer vind je terug op deze pagina.

Alle informatie rond het ontlenen de Reizende tentoonstelling vind je terug op deze pagina. Er is een overzicht te vinden waar de tentoonstelling staat. Doordat er soms nog afspraken gemaakt worden met ontleners is het overzicht op de website niet steeds accuraat. Je kan mailen naar info@gezondemond.be voor een up-to-date overzicht van alle vrije plekken.

Op de pagina 'scholen' verzamelden we heel wat praktische tips om aan de slag te gaan met mondgezondheid op school. Hier vind je zowel tips voor de directie, als lesinhouden voor de leerkracht terug.

Ieders Mond Gezond

Op de pagina 'opleiding mondzorgcoach' kan je meer informatie terugvinden. 

De opleiding tot mondzorgcoach is gericht op ervaringsdeskundigen, professionals en vrijwilligers verbonden of werkzaam in armoede- of welzijnsorganisaties. Ook mensen die regelmatig in contact komen met personen in kansarmoede en benieuwd zijn hoe zij zich kunnen inzetten als mondzorgcoach zijn meer dan welkom om de opleiding te volgen. Hieronder sommen we een aantal voorbeelden op van de profielen en organisaties die de opleiding eerder hebben gevolgd:

  • straathoekwerkers
  • dak- en thuislozenwerkingen
  • groepswerkingen van ocmw’s
  • migrantenverenigingen

De screening is bedoeld als een laagdrempelige kennismaking met een tandarts, en goede opvolging van de gescreende personen én begeleiding naar een lokale, vaste tandarts zijn de belangrijkste stappen. De aanwezigheid van een mondzorgcoach is van groot belang om dit in goede banen te kunnen leiden, en om deze reden komen wij vanuit het project enkel mondscreenings doen in organisaties waar een opgeleide mondzorgcoach werkzaam is. De eendaagse opleiding biedt niet alleen de nodige kennis en vaardigheden, maar zorgt er ook voor dat onze screenings en de opvolging consistent zijn, en de personen zo goed mogelijk geholpen worden.

Gezonde Mond organiseert graag in samenwerking met de mondzorgcoach één of enkele screeningsmomenten in jouw organisatie. Na deze eerste screenings, waarbij we jouw organisatie op weg helpen, moedigen we aan om samen te werken met een lokale tandarts of mondhygiënist om het project verder uit te bouwen. 

Personen met een beperking

De educatieve map van Flos en Bros werd speciaal voor het bijzonder onderwijs ontwikkeld. Je kan ook gebruik maken van de Gezonde Mond koffer met het uitbreidingspakket personen met een beperking.

Momenteel werd er nog geen materiaal voor specifieke groepen ontwikkeld. Binnen de adviezen voor personen met bijzondere noden werd er algemeen advies voor personen met een beperking opgesteld. Dit wordt in de toekomst nog uitgebreid naar advies voor specifieke groepen van personen met een beperking.

Via de pagina 'zorgvoorzieningen' geven we heel wat tips mee om aan de slag te gaan met mondgezondheid!

Kwetsbare ouderen

De methodiek 'De Mondzorglijn' biedt woonzorgcentra handige tools aan om een kwalitatief, preventief mondzorgbeleid te implementeren en te verankeren in de organisatie. Benieuwd naar het stappenplan? Alle informatie over de methodiek 'De Mondzorglijn' vind je terug via de projectpagina.

De Mondzorglijn

Procesbegeleiders kunnen de rubriek 'veelgestelde vragen' in de tool voor procesbegeleiders raadplegen via deze link

Momenteel zijn er door Gezonde Mond nog geen adviezen opgesteld voor palliatieve mondzorg. Er werd een richtlijn voor mondklachten opgesteld door het Integraal Kankercentrum Nederland. Deze kan je hier raadplegen. De basisadviezen van Gezonde Mond blijven, waar mogelijk, steeds gelden. 

 

Door minder of niet te eten of te drinken is er minder speekselsecretie, wat de kans op cariës of ontsteking van het tandvlees of de mondslijmvliezen vergroot. Daarom is de dagelijkse mondzorg bij mensen die sondevoeding of totale parenterale voeding krijgen extra belangrijk, waaronder het 2 keer per dag poetsen met een fluoride-houdende tandpasta.

Momenteel zijn er door Gezonde Mond nog geen adviezen opgesteld voor mondzorg bij personen die uitsluitend parenterale voeding innemen. In dit document van het UZ Gent staan er basisadviezen uitgeschreven, alsook wat je kan doen wanneer de slijmvliezen ontstoken zijn. Verder is deze folder ‘Mondzorg & de rol van verzorgenden en verpleegkundigen’ een samenvatting van de ‘Richtlijn Mondzorg voor zorgafhankelijke cliënten in verpleeghuizen’, waarin ook specifieke adviezen beschreven staan wat je kan doen indien er onvoldoende speeksel is of tandenpoetsen niet meer mogelijk is.

De deelnemende woonzorgcentra (WZC) van De Mondzorglijn komen in aanmerking als mogelijke stageplaatsen voor de 3e jaars Bachelor Mondzorg (mondhygiënisten). Deze WZC worden door Gezonde Mond aangeschreven. De lijst geïnteresseerde WZC wordt bezorgd aan de hogescholen (Arteveldehogeschool Gent en UC Leuven-Limburg), die op hun beurt de toewijzing van hun studenten voor zich nemen.

De WZC die zich opgeven als kandidaat-stageplaats, moeten kunnen voldoen aan de deelnamevoorwaarden:

  • Het implementatietraject is lopende (dus niet on hold vanwege verhuis, geen uitval procesbegeleider, geen uitval mondzorgteam,...).
  • Het intakegesprek en het infomoment vonden reeds plaats met de procesbegeleider.
  • Er is een mondzorgteam samengesteld.
  • Er is een mondzorgcoördinator aangesteld.

Afhankelijk welk profiel je hebt, wordt er al dan niet aanbevolen om aan te sluiten bij de opleiding 'mondzorgcoach':

Medewerkers van de sociale dienst of opnamedienst van een WZC die graag willen bijleren over het financiële en administratieve aspect van het tandartsbezoek en werken met de doelgroep (oudere) personen in kansarmoede, komen in aanmerking voor de opleiding tot 'mondzorgcoach'. Wees je wel van bewust dat er geen screenings worden georganiseerd in het WZC. De screenings, waarbij de mondzorgcoach actief mee ondersteunt, worden uitgevoerd bij uitsluitend personen verbonden aan de armoede- en welzijnsorganisaties. Bewoners van WZC komen hiervoor niet in aanmerking.

Zorgverleners, paramedici en kwaliteitscoördinatoren van WZC daarentegen kunnen terecht bij de tools van De Mondzorglijn die voorhanden zijn om opleiding te krijgen of zelf opleiding te geven aan collega-zorgverleners in het WZC.

Meer info over de opleiding 'mondzorgcoach' kan je vinden op het tabblad 'aanbod' onder de pagina 'opleidingen'.

Nee, het project 'Procesbegeleiding Zorg en Welzijn' wordt uitgerold in woonzorgcentra. Helaas is er nog geen dergelijk initiatief voor ziekenhuizen.

Deze bronnen geven je inspiratie voor het invoeren van een mondzorgbeleid in je afdeling:

Indien jullie ervaring opdoen met het draaiboek van de Mondzorglijn in een ziekenhuisomgeving, mag je dit zeker en vast delen via info@gezondemond.be.

 

Veelgestelde vragen

Hebben we jou niet kunnen helpen? Neem contact op!

Contacteer ons