Glimlachen

Glimlachen

Wat?

Glimlachen is een sensibiliseringsproject met als doel de mondgezondheid van kinderen en jongeren in Vlaanderen te verbeteren. Het project kwam tot stand met financiering van de federale overheid en richt zich zowel op kinderen uit het kleuter-, lager, secundair en buitengewoon onderwijs, als leerkrachten, professionelen, zorgverleners, familie en vrienden. Inmiddels is het project in handen van de Vlaamse Gemeenschap.

Historiek

Glimlachen ging van start in december 2009, toen nog gesubsidieerd door de federale overheid. Drie tandmobielen bezochten in eerste instantie scholen om kinderen, ouders en leerkrachten te sensibiliseren. Na de staatshervorming in 2015 nam de Vlaamse Gemeenschap de fakkel over. Die stuurde uiteindelijk de opdracht bij: in september 2015 werden de schoolbezoeken vervangen. Vanaf dan werd meer ingezet op logistieke ondersteuning naar scholen, leerkrachten, intermediairs, CLB’s, tandartsen en organisaties die zich richten naar kansengroepen.

De website glimlachen.be bundelde dan weer een heleboel educatief materiaal voor lessen rond mondgezondheid. Voor verschillende leeftijdsgroepen werden werkblaadjes en lespakketten, affiches en poetskaarten ontwikkeld. Dat educatieve materiaal kan je inmiddels terugvinden op gezondemond.be. De website ‘glimlachen.be’ werd offline gehaald.

De huidige campagne

Sinds januari 2017 is Glimlachen een onderdeel van de opdracht van Gezonde Mond, dat hierover een overeenkomst sloot met de Vlaamse Gemeenschap. Het educatieve materiaal werd uitgebreid met Gezonde Mondkoffers en een Reizende Tentoonstelling die de schoolbezoeken uit het verleden vervangt.

Voor de verschillende doelgroepen is specifiek educatief materiaal voorzien:

  • Kleuters worden gesensibiliseerd aan de hand van een verhaal met vertelplaten ‘Cas en Kato hebben gezonde tanden’, een activiteitenmap, poetsposter, poetskalender, tandenpostkaartje en poetssticker. Op een kindvriendelijke wijze worden de volgende thema’s aangehaald: water is gezond, tanden poetsen en op controle gaan bij de tandarts.
  • Leerlingen van het lager onderwijs (of buitengewoon lager onderwijs type 1 en 8) worden gesensibiliseerd aan de hand van een uitgebreid lessenpakket met in de hoofdrol de mascottes Flos en Bros. Per graad worden andere inhoudelijke nadrukken gelegd.
  • Leerlingen van het secundair onderwijs worden gesensibiliseerd aan de hand van PowerPoint presentaties. Extra aandacht wordt hier gegeven aan tanderosie (gebruik van energiedranken), roken en piercings.

Glimlachen zorgt ook voor brieven voor de ouders zodat zij mee betrokken worden bij het project. Deze brief benadrukt het belang van een goede mondgezondheid.

Glimlachen

Heb je een vraag? Bekijk zeker onze veelgestelde vragen. Of neem contact op.

Veelgestelde vragen
Contacteer ons

Op deze
pagina