Steden en gemeenten

Om het voor iedere inwoner van een stad of gemeente mogelijk te maken om een zo goed mogelijke mondgezondheid te verkrijgen én te onderhouden, is het belangrijk dat hier ook op niveau van het lokaal bestuur aandacht aan wordt gegeven. Als onderdeel van het (preventief) gezondheidsbeleid kan dit op verschillende manieren, welke ook worden toegelicht in de gids voor lokale besturen.  

Steden en gemeenten

Waarom als lokaal bestuur werken aan een gezondheidsbeleid op vlak van mond gezondheid?

Als lokaal bestuur heb je de verantwoordelijkheid om een lokaal (preventief) gezondheidsbeleid te voeren. Mondgezondheid is een belangrijk onderdeel van de algemene gezondheid, zowel fysiek als mentaal. Het is een belangrijke toegangspoort tot de rest van het lichaam, en mondproblemen kunnen geassocieerd worden met andere veelvoorkomende aandoeningen zoals diabetes, luchtwegproblemen en hart- en vaatziekten. Door de gevolgen voor het algemeen welzijn kan een ongezonde mond vergaande gevolgen hebben voor zowel het individu als maatschappij, denk aan veel zorgbehoefte, mindere prestaties op school of werk, en hoge zorgkosten.

Hoe kan je als lokaal bestuur werken aan een gezondheidsbeleid op vlak van mondgezondheid?

Om een succesvol en duurzaam gezondheids beleid te implementeren is het belangrijk om op verschillende strategieën in te zetten: educatie, omgevingsinterventies, regelgeving en zorg. Ook is het belangrijk om te bekijken naar wie de interventie wordt gericht: naar individuen en risicogroepen, buurten, de volledige gemeente, of bovenlokaal. De strategieën en niveaus voor een evenwichtige actiemix vind je schematisch voorgesteld in het instrument ‘de gezondheidsmatrix’ van het Vlaams Instituut Gezond Leven. Net door die mix van interventies is de kans op een duurzaam effect het grootst. De gids voor lokale besturen bevat een groot aantal voorbeelden van methodieken en acties die je als lokaal bestuur kan implementeren ter verbetering van het gezondheidsbeleid op vlak van mondgezondheid. 

Bij die implementatie is een goede samenwerking met andere actoren, zowel binnen- als buiten de zorgsector, van essentieel belang. Je kan hierbij denken aan de Logo’s, de eerstelijnszones, en lokale tandartsen en mondhygiënisten. Maar vergeet ook zeker niet de samenwerking met verschillende organisaties binnen je lokaal bestuur zoals het OCMW, de CLB'sHuizen van Het kind, scholen, woonzorgcentra (WZC) lokale dienstencentra,..  Deze organisaties hebben ervaring met preventieve gezondheidszorg en toegankelijkheid van zorg.

Steden en gemeenten

Heb je een vraag? Bekijk zeker onze veelgestelde vragen. Of neem contact op.

Veelgestelde vragen
Contacteer ons

Op deze
pagina