Algemene voorwaarden

AUTEURSRECHTEN

Tenzij anders vermeld zijn de teksten, materialen en de gegevens van Gezonde Mond, eigendom van de Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid.
Voor niet-commercieel gebruik mogen de teksten en de gegevens zonder voorafgaande toestemming gratis worden gereproduceerd met de volgende vermelding: “Bron: Vlaams Instituut Mondgezondheid”
Vertalingen, wijzigingen of bewerkingen zijn niet toegestaan, tenzij vooraf toestemming werd verkregen van Gezonde Mond en het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid.
Bij gebruik voor onderzoeksdoeleinden wordt de auteur gevraagd om, naast de gangbare goedkeuringen, de resultaten van de studie die op basis van de beschikbare informatie op deze site werd uitgevoerd, aan Gezonde Mond te bezorgen.

VOORWAARDEN VOOR HERGEBRUIK

Elk hergebruik voor commerciële doeleinden is verboden.

HYPERLINKS

Er mogen zonder voorafgaande toestemming hyperlinks naar de site worden gelegd. De pagina’s van deze Gezonde Mond website mogen echter niet in de pagina’s van een andere site worden opgenomen.

PRIVACY VERKLARING

U kunt deze website bezoeken zonder ons mee te delen wie u bent of enige informatie over uzelf te verschaffen.
Op deze website worden cookies gebruikt om uw online ervaringen te verbeteren en om meer te weten te komen over de manier waarop deze website werkt. Aan de hand van cookies krijgen we informatie over het aantal bezoeken aan de website, de datum en tijd van de bezoeken, de websites waarnaar wordt doorgeklikt, enzovoort. Cookies bevatten geen persoonlijk identificeerbare informatie en het is dus niet mogelijk een persoon te identificeren aan de hand van zijn cookie-gegevens. Deze gegevens worden gebruikt om anonieme statistieken op te maken en om de kwaliteit van de website te verbeteren. Deze gegevens worden 2 jaar bewaard. Indien u geen cookie wenst, kan u deze via uw browser weigeren.

UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID

De website van Gezonde Mond is met grote zorgvuldigheid samengesteld. De Universiteit Gent kan echter geen aansprakelijkheid aanvaarden voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin aangeboden informatie. Het dient benadrukt te worden dat deze website geen behandeling aanbiedt, doch gericht is op de promotie goede mondzorg aan de hand van informatie en tips via internet. De website is verder niet bedoeld om een diagnose te stellen en kan geen consult bij een tandarts of mondhygiënist vervangen.
Gezonde Mond is niet verantwoordelijk voor links die beheerd worden door derden. Zij oefent geen enkele controle uit over de voorgenoemde websites en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud ervan. De opname van links naar deze sites betekent niet dat Gezonde Mond alle elementen goedkeurt die deze website bevatten en impliceert niet noodzakelijk een samenwerking tussen het consortium en de eigenaars van deze sites.
De informatie op deze website wordt periodiek gewijzigd. Het Consortium behoudt zich het recht voor op elk moment verbeteringen en/of wijzigingen door te voeren op de site.