Belang van mondzorg

De mond is de toegangspoort van het lichaam. Ontdek hier de link tussen mondgezondheid en algemene gezondheid.

Belang van mondzorg

Een gezonde mond is belangrijk…

 • voor een aangenaam gevoel in de mond, zonder pijn, gaatjes, infecties of andere aandoeningen.
 • om comfortabel te kunnen kauwen en slikken en om te praten met je familie, collega’s en vrienden.
 • omdat het samenhangt met een gevoel van trots en eigenwaarde.
 • voor je algemene gezondheid.

Kortom, mondgezondheid is belangrijk voor je algemene kwaliteit van leven.

Waarom is de mond zo belangrijk?

De mond is de toegangspoort van het lichaam met als gevolg dat problemen in de mond, ook een impact hebben op de algemene gezondheid en andersom. Van in de zwangerschap tot in het woonzorgcentrum is een goede mondgezondheid belangrijk.

 1. Tijdens de zwangerschap: Een slechte mondgezondheid verhoogt het risico op vroeggeboorte en een laag geboortegewicht.
 2. Een slechte mondgezondheid heeft een negatieve invloed op de ontwikkeling van kinderen: Zowel rechtstreeks door een invloed op de groei en het gewicht van kinderen als onrechtstreeks door moeilijkheden met voeding en langdurige afwezigheid op school door pijn in de mond.
 3. Diabetes Mellitus en parodontitis (een ernstige chronische tandvlees- en kaakbotontsteking) hebben een invloed op elkaar. Het hebben van parodontitis zorgt ervoor dat de bloedsuikerspiegel moeilijker te controleren is. Het behandelen van de parodontitis is dan erg belangrijk.
 4. Ook hebben mensen met parodontitis meer kans op cardiovasculaire problemen, zoals embolen en hartinfarcten.
 5. Aspiratie pneumonie (longontsteking), een erg vaak voorkomende, en dodelijke infectieziekte, vooral bij bewoners van woonzorgcentra. Eén van de risicofactoren voor het ontwikkelen van aspiratie pneumonie is het hebben van een slechte mondgezondheid. De bacteriën die zich in de mond bevinden door een gebrek aan goede mondhygiëne, kunnen door verslikking, inademing of bij intubatie een infectie van de luchtwegen veroorzaken.
 6. Toenemende evidentie toont een verhoogde kans op dementie aan bij personen met een slechte mondgezondheid ten gevolge van chronische ontstekingen en/of vroegtijdig tandverlies.
 7. Ten slotte hebben heel wat soorten medicatie een invloed op de speekselvorming. Speeksel heeft een belangrijke beschermende werking in de mond. Geen of te weinig speeksel kan leiden tot infecties in de mond. Het proces van tandbederf gaat hierdoor veel sneller verlopen.

Aandacht voor een gezonde mond gebeurt niet alleen in je badkamer of bij de tandarts. In verschillende settingen kan je inzetten om de mondgezondheid te bevorderen.

Belang van mondzorg

Heb je een vraag? Bekijk zeker onze veelgestelde vragen. Of neem contact op.

Veelgestelde vragen
Contacteer ons

Op deze
pagina