Woonzorgcentra

Ouderen die zorgafhankelijk worden, hebben vaak zorg nodig op dagelijkse basis. De dagelijkse mondzorg wordt dan vaak overgenomen wanneer het zelf niet meer lukt. Dat kan zowel in een woonzorgcentrum (WZC) als thuis, alsook in een tussenvorm (dagcentrum, assistentiewoning,…).  Alle WZC dienen een mondzorgbeleid te voeren vanaf 2023. We sommen alvast enkele acties op die WZC kunnen uitvoeren om het beleid hierrond uit te stippelen.  

Woonzorgcentra

Een gezonde mond in een woonzorgcentrum

Ouderen die zorgafhankelijk worden, hebben vaak zorg nodig op dagelijkse basis. De dagelijkse mondzorg wordt dan vaak overgenomen wanneer het zelf niet meer lukt. Dat kan zowel in een woonzorgcentrum (WZC) als thuis, alsook in een tussenvorm (dagcentrum, assistentiewoning,…).  Alle WZC dienen een mondzorgbeleid te voeren vanaf 2023. We sommen alvast enkele acties op die WZC kunnen uitvoeren om het beleid hierrond uit te stippelen. 

Een (mond-) gezondheidsbeleid in je woonzorgcentrum

Een kwalitatief (mond-)gezondheidsbeleid is een beleid dat gericht is naar iedereen binnen je organisatie (dus niet enkel naar de bewoners toe) én via verschillende strategieën gaat. Meer informatie hierover vind je terug op de website van het Vlaams Instituut Gezond Leven. Je richt je acties dus best niet enkel op de enkel op de bewoners zelf, ook familieleden, management- en directieleden en zorgverleners zetten zich mee in voor de verbetering van mondgezondheid bij de oudere.

Hieronder geven we enkele voorbeelden per niveau.

Bewoner

 • Voorzie een individueel preventief mondzorgplan per bewoner.
 • Stem de dagelijkse mondhygiëne af op de individuele noden van de bewoner.
 • Integreer de mondhygiëne in de dagplanning.

Afdeling

 • Stel een aantal mondgezondheidsreferenten aan per afdeling. Laat hen acties uitwerken om de mondgezondheid in het WZC in de kijker te zetten.

Woonzorgcentrum (WZC)

 • Integreer mondzorg in het elektronisch zorgdossier.
 • Stel de correcte materialen en producten voor mondzorg ter beschikking. Een aankoopbeleid kan hiervoor vastgelegd worden. 
 • Voorzie regelmatig een bijscholing rond mondzorg voor de medewerkers.
 • Organiseer een 'week van de mondzorg' die jaarlijks terugkeert.

Omgeving buiten het WZC 

 • Voorzie samenwerking met een tandarts of mondhygiënist voor het jaarlijks preventief mondonderzoek.
 • Leg contacten met de tweede lijn (ziekenhuizen).
 • Informeer familieleden en mantelzorgers over de dagelijkse mondhygiëne.

Materialen Gezonde Mond

Om je op weg te zetten met het uitwerken van het mondgezondheidsbeleid in het WZC heeft Gezonde Mond al heel wat materialen die je kan gebruiken.

Meer materialen kan je vinden door op tabblad 'aanbod' te klikken. Daarna kan je doorklikken op 'infomateriaal'.

Woonzorgcentra

Heb je een vraag? Bekijk zeker onze veelgestelde vragen. Of neem contact op.

Veelgestelde vragen
Contacteer ons

Op deze
pagina