Uw privacy

Wij respecteren jouw privacy

Gezonde Mond is een erkende partnerorganisatie van het Vlaams Agentschap zorg en gezondheid.

Gezonde Mond (Vlaams Instituut Mondgezondheid)
C. Heymanslaan 10 – ingang 25
9000 Gent

Voor al jouw vragen, verzoeken of klachten over de verwerking van jouw persoonsgegevens kan je terecht bij via het contactformulier.

Welke persoonsgegevens verwerkt gezonde mond?

Gezonde Mond verwerkt persoonsgegevens die nodig zijn voor de uitvoering van zijn dienstverlening, namelijk het informeren en verwijzen van intermediairs rond mondgezondheid.
Daarnaast kunnen de gegevens gebruikt worden voor wetenschappelijk onderzoek en statistiek. Dit onderzoek gebeurt anoniem.

Gegevens van de werknemers, vrijwilligers, samenwerkende organisaties, tandartsen en mondhygiënisten die geregistreerd worden zijn :
persoonlijke identiteits- en contactgegevens zoals naam, voornaam, adres, telefoonnummer en email.

Bron van de persoonsgegevens

Gezonde Mond en haar participerende organisaties verkrijgen de persoonsgegevens die ze verwerken van de betrokken natuurlijke personen zelf.

Duurtijd van de verwerking

Gezonde Mond en haar participerende organisaties houden de persoonsgegevens die ze verwerkt niet langer bij dan nodig voor de doeleinden van de verwerking.

Veiligheid van de persoonsgegevens

Gezonde Mond en haar participerende organisaties waarborgen de integriteit, de veiligheid en de vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens, zowel technisch als organisatorisch. Gezonde Mond slaat alle gegevens op beveiligde servers bij Combell NV op.

Verwerking en delen van informatie met externe partners

Gezonde Mond en haar participerende organisaties verwerken zelf de persoonsgegevens voor informatie-, onderzoeks-, beleidsaanbeveling-, en communicatiedoeleinden. Gezonde Mond en haar participerende organisaties geven gegevens enkel door aan derden als dit noodzakelijk is om de gescreende persoon professionele hulp te kunnen verlenen.

Rechten van de gescreende persoon onder de GDPR

Gezonde Mond en haar participerende organisaties waarborgen dat de gescreende persoon als betrokken natuurlijk persoon de rechten kan uitoefenen die de GDPR hem/haar verleent (informatie; inzage; kopie; verbetering; vergetelheid; beperking van en bezwaar tegen de verwerking; overdraagbaarheid van gegevens).
Hij/zij kan deze rechten kosteloos en elektronisch uitoefenen via de contactinformatie vermeld bovenaan deze verklaring. Alleen bij overmatig belastende verzoeken, kan Gezonde Mond of haar participerende organisatie de verzoeker een administratieve kostenvergoeding aanrekenen.

Cookies

Gezonde Mond maakt op haar online toepassingen (website, …) gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestand dat een website via de browser opslaat op uw harde schrijf. In een cookie zit informatie opgeslagen. De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar de bezoeker van onze online toepassingen kan de browser opnieuw instellen om onze cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services van onze online toepassingen niet helemaal correct functioneren als onze cookies zijn uitgeschakeld in de browser.

Een klacht of vraag over de geregistreerde persoonsgegevens?

Heeft u een vraag of klacht, dan kan u deze indienen bij de toezichthoudende autoriteit. In België is dat de Gegevensbeschermingsautoriteit of GBA (www.privacycommission.be). Dat is de nieuwe naam voor de privacycommissie. U kan ook steeds verhaal aantekenen bij de nationale rechtbanken.

Versie van de privacyverklaring

Deze pagina werd het laatst geactualiseerd op 9 februari 2022.