Voor organisaties

Wil jij graag in jouw setting werk maken van goede mondgezondheid? Hier kan je per setting een aantal voorbeeldacties terugvinden. Laat je inspireren!

Voor organisaties
 1. 1

  Scholen

  Aan mondgezondheid werken, dat doe je niet enkel thuis maar ook op school. Om dit gemakkelijker te maken sommen we hieronder enkele acties op die je met school kan nemen.

  Meer info
 2. 2

  Steden en gemeenten

  Om het voor iedere inwoner van een stad of gemeente mogelijk te maken om een zo goed mogelijke mondgezondheid te verkrijgen én te onderhouden, is het belangrijk dat hier ook op niveau van het lokaal bestuur aandacht aan wordt gegeven. Als onderdeel van het (preventief) gezondheidsbeleid kan dit op verschillende manieren, welke ook worden toegelicht in de gids voor lokale besturen.  

  Meer info
 3. 3

  Zorgvoorzieningen

  In een zorgvoorziening is het belangrijk de nodige aandacht te besteden aan het gezond houden van de mond van de cliënten of bewoners. Hieronder staan enkele acties opgelijst om in de organisatie uit te voeren.

  Meer info
 4. 4

  Armoede en welzijns - organisaties

  Mondzorg vormt de basis voor een gezond lichaam en een gezonde geest. In situaties van kansarmoede is het risico op een slechte mondgezondheid en onvoldoende mondzorg groter, dan wanneer er geen sprake is van sociale kwetsbaarheid. Met het project ‘Ieders Mond Gezond’ wil Gezonde Mond deze sociale ongelijkheid aanpakken door nauw samen te werken met armoede- en welzijnsorganisaties.

  Meer info
 5. 5

  Woonzorgcentra

  Ouderen die zorgafhankelijk worden, hebben vaak zorg nodig op dagelijkse basis. De dagelijkse mondzorg wordt dan vaak overgenomen wanneer het zelf niet meer lukt. Dat kan zowel in een woonzorgcentrum (WZC) als thuis, alsook in een tussenvorm (dagcentrum, assistentiewoning,…).  Alle WZC dienen een mondzorgbeleid te voeren vanaf 2023. We sommen alvast enkele acties op die WZC kunnen uitvoeren om het beleid hierrond uit te stippelen.  

  Meer info