Risicogroepen binnen de groep kwetsbare ouderen

Ook binnen de groep van de kwetsbare ouderen zijn er personen met een nog hoger risico op een slechte mondgezondheid. Dit zijn vooral personen met nog natuurlijke tanden die geen zelfzorg (o.a. mondzorg) op zich kunnen nemen door een fysieke beperking (motorisch) en/of cognitieve achteruitgang.

Volledig zorgafhankelijke ouderen hebben de minst goede mondhygiëne. Ouderen met het dementiesyndroom hebben dan ook vaker problemen in de mond, vooral diegenen die weerstand tonen t.o.v. de zorg die aangeboden wordt.

Bijkomende risicogroepen zijn

  • De oudste leeftijdsgroep.
  • Ouderen met een lagere socio-economische status.
  • Ouderen met een beperkt sociaal netwerk.
  • Mannen hebben vaker tandbederf en wortelresten dan vrouwen.
  • Vrouwen zijn vaker tandeloos.