GezondeMond

Vlaams kenniscentrum Mondgezondheid

De website van GezondeMond is nog in voorbereiding. In afwachting vindt u hieronder de websites van onze projecten.

GezondeMond (Vlaams kenniscentrum Mondgezondheid) is een nieuwe partnerorganisatie met expertise in gezondheidsbevordering en ziektepreventie inzake mondgezondheid.
GezondeMond ontwikkelt methodieken en materialen die personen in staat stellen om de juiste mondgezondheidskeuzes te maken zodat het fysiek, psychisch en sociaal welbevinden van deze personen verhoogd wordt.

Enerzijds zet de organisatie zich in voor de algemene bevolking van Vlaanderen en het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad.
Anderzijds wordt de aandacht gevestigd op risicogroepen, namelijk: kwetsbare ouderen, personen met een beperking en personen met een lagere socio-economische status.


GezondeMond is bovendien een kenniscentrum: het stelt betrouwbare informatie ter beschikking en verleent proactief en op vraag advies.
GezondeMond bestaat uit een consortium van:

Verbond der Vlaamse Tandartsen (VVT)
Vlaamse beroepsvereniging Tandartsen (VBT),
Universiteit Gent
KU Leuven


Dit consortium voert zijn activiteit die kadert in het Vlaams preventieve gezondheidsbeleid uit in opdracht van de Vlaamse overheid

Contact

Contact