Voor tandartsen en mondhygiënisten

Op deze pagina vind je informatie terug specifiek voor mondzorgprofessionals werkzaam in of buiten de tandartspraktijk. Zodanig dat zij, via één pagina met een gebundeld overzicht, eenvoudig kunnen zien wat voor hen relevant kan zijn. Ook tandartsassistenten kunnen op deze pagina hun gading vinden.

Voor tandartsen en mondhygiënisten

Ik wil sensibiliseringsmateriaal in de wachtzaal/praktijkruimte plaatsen

Klik hier voor het volledige aanbod

Tandartsen en mondhygiënisten kunnen gratis ondersteunings- en sensibiliseringsmateriaal aanvragen bij de Vlaamse Logo's. De Logo’s worden gezien als de ‘lokale verspreiders’ binnen de preventieve gezondheidszorg in Vlaanderen. Zij hebben als opdracht om hun netwerk te coachen en mobiliseren naar gezond gedrag. Het Logo zet het materiaal naar keuze voor jou klaar om op te halen of dit kan opgestuurd worden. Zo hoef je de materialen niet zelf uit te printen!

Vind het Logo in jouw buurt

Mijn patiënt ervaart financiële en administratieve drempels bij het tandartsbezoek

Heel wat kwetsbare groepen ervaren financiële en administratieve drempels om met mondzorg bezig te zijn. Gezonde Mond verzamelde reeds tal van vragen en bundelde deze informatie over betaalbare zorg. Door zo helder mogelijke informatie aan te bieden, proberen we drempels weg te nemen bij zowel patiënt als zorgverlener. De mondzorgprofessional, vaak als eerste aanspreekpunt voor deze vragen, heeft een cruciale rol hierin. Op de website kan je informatie vinden over de betaling bij de tandarts, het verschil tussen geconventioneerde en niet-geconventioneerde tandartsen,...

Neem hier een kijkje op de pagina 'Betaalbare zorg'

Ik wil de handen uit de mouwen steken.

In Vlaanderen zijn tal van ‘mondzorgcoaches’ actief. Mondzorgcoaches zijn medewerkers uit welzijns- en armoede organisaties die personen in kansarmoede helpen met de organisatie van het tandartsbezoek. Op deze manier kan de tandarts zich maximaal op zijn/haar job focussen, en vallen zij voor wie deze extra financiële of sociale ondersteuning noodzakelijk is, niet ongemerkt of onbedoeld uit de boot. Naast opleidingen organiseert het project ‘Ieders Mond Gezond’ samen met de mondzorgcoaches een gratis mondscreening voor de mensen uit hun organisatie. Tandartsen verbonden aan het project komen dan een volledige of halve dag ter plaatse om de monden na te kijken en advies te geven. Wil jij als tandarts en/of mondhygiënist hiervoor enkele keren per jaar ingeschakeld worden? Laat het ons weten. 

Meer info over ‘Ieders Mond Gezond’

Woonzorgcentra (WZC) kunnen zelfstandig aan de slag met ‘De Mondzorglijn’. Dit is een methodiek, namelijk een 7-stappenplan, om een kwalitatief, structureel preventief mondzorgbeleid te installeren en verankeren in de organisatie. WZC kunnen hiervoor ook extra ondersteuning van een ‘procesbegeleider mondzorg’ aanvragen. Een procesbegeleider mondzorg is tandarts en mondhygiënist, opgeleid door Gezonde Mond, om met zijn/haar expertise één of meerdere WZC te begeleiden gedurende deze implementatie. Dit engagement loopt min. 2 jaar. Heb je een hart voor ouderen? Is coaching jouw ding? Dan is de functie procesbegeleider mondzorg wel iets voor jou! 

Meer informatie over De Mondzorglijn

Tandartsen en mondhygiënisten die graag hun kennis over preventieve mondzorg overbrengen aan anderen, kunnen op frequente basis vorming geven in verschillende settingen. De ‘Gezonde Mond’ koffer is een uitleenbox vol materiaal voor workshops in scholen, huizen van het kind, of zorgvoorzieningen, lokaal dienstencentra, woonzorgcentra,… Indien je interesse hebt om op frequente basis vorming te geven als zelfstandige kom je in aanmerking als ‘freelance lesgever mondzorg’ bij het Logo in jouw buurt. Wanneer de vraag zich stelt van een lokale actor om een vorming te organiseren, kan het Logo jou hiervoor contacteren. Het Logo biedt (praktische) ondersteuning bij uitlening van de koffer en de organisatie van de vorming (het contact met de aanvrager, de uitbetaling van de freelance lesgever, de promotie van de vorming,…).

Meer informatie over de Gezonde Mond koffer

Vlaanderen is opgedeeld in 60 eerstelijnszones. Elke eerstelijnszone heeft een zorgraad. Verschillende gezondheidszorgberoepen zijn vertegenwoordigd binnen de zorgraden van die eerstelijnszones. Ook onder de tandartsen is er (bijna) telkens iemand het aanspreekpunt voor zijn/haar regio. Je wordt gezien als ‘eerstelijnsambassadeur’ voor deze beroepsgroep. Klinkt ‘netwerken’ en ‘lokale projectwerking’ iets voor jou? Neem een kijkje op de website van TELZ. Tandartsen in de Eerstelijnszones (TELZ) is een samenwerking tussen het Verbond der Vlaamse Tandartsen (VVT) en de Vlaamse Beroepsvereniging Tandartsen (VBT) en heeft als opdracht om de integratie van tandartsen in de werking van de eerstelijnszones te versterken.

Meer informatie over tandartsen in de 'eerstelijnswerking'

Wil je samen met ons inzetten voor de verbetering van preventieve mondzorg? Bij de ontwikkeling van nieuwe initiatieven, methodieken en materialen voor verschillende (kwetsbare) doelgroepen, horen we graag jouw advies. Voorstellen worden afgetoetst bij het werkveld. Hiervoor komen werkgroepen op vraag of ad hoc samen. Wil jij advies geven bij het ontwikkelen en valideren van materialen? Laat het zeker weten via onderstaande inschrijvingsformulier. Ook tijdens evenementen kunnen we extra helpende handen gebruiken. Door het invullen van dit formulier kan je je gegevens doorgeven en voorkeur(en) aangeven. Wij nemen zo snel mogelijk contact met je op om te bespreken hoe we onze krachten kunnen bundelen.

Inschrijvingsformulier vrijwilligerswerk Gezonde Mond

Ik wil me verdiepen in wetenschappelijke literatuur rond preventieve mondzorg.

Gezonde Mond voert jaarlijks literatuurupdates uit. Dit betekent dat Gezonde Mond regelmatig op zoek gaat naar nieuwe inzichten vanuit de academische wereld. Zo trachten wij richtlijnen en adviezen te onderbouwen volgens de meest recente wetenschappelijke evidentie.

Vind de literatuurupdates terug op de pagina 'Publicaties'

Niet gevonden wat je zocht?

Voor tandartsen en mondhygiënisten

Hebben we jou niet kunnen helpen? Neem contact op!

Contacteer ons