Procesbegeleider mondzorg

Wil jij graag woonzorgcentra begeleiden naar een preventief mondzorgbeleid?

Ben jij een mondhygiënist of tandarts en woon je in Oost- of West-Vlaanderen?
Ben jij op zoek naar een flexibele job?
Zou jij graag een halve dag, een dag of meerdere dagen per week woonzorgcentra begeleiden naar een preventief mondzorgbeleid?
Dan zijn wij op zoek naar jou!

Als Vlaams Instituut Mondgezondheid (Merknaam: Gezonde Mond) zijn we sinds 2019 gestart met het project de Mondzorglijn. De Mondzorglijn biedt een kader bij het opstellen, implementeren en verankeren van een structureel mondzorgbeleid binnen de Vlaamse woonzorgcentra. Daarbij brengt de Mondzorglijn zorgverleners in woonzorgcentra de kennis en vaardigheden bij om op een kwalitatieve manier mondzorg te bieden aan kwetsbare ouderen. Deze methodiek past in het project ‘Procesbegeleiding voor preventie in woonzorgcentra’ van Gezond Leven, in samenwerking met het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid. Meer informatie over De Mondzorglijn vind je hier, meer informatie over Gezonde Mond kan je hier vinden.

Wat?

 • Als procesbegeleider ben je verantwoordelijk voor het begeleiden en ondersteunen van de voorziening gedurende minimum 2 jaar bij het implementeren van een preventiemethodiek rond Je doet dit met behulp van een draaiboek. Naast het draaiboek zijn er nog een heleboel andere materialen die worden aangeleverd door Gezonde Mond en die je zullen helpen bij het uitvoeren van je takenpakket.
 • Selectie uit takenpakket:
  • Je overtuigt de directie en de kwaliteitsverantwoordelijken van het belang van mondzorg en creëert vervolgens een draagvlak.
  • Je geeft een theoretische en praktische opleiding aan zorgverleners.
  • Je begeleidt de woonzorgcentra bij het in kaart brengen van het huidige mondzorgbeleid: Wat wordt reeds gedaan op vlak van mondzorg in de organisatie? Wat loopt er goed? Wat loopt er niet goed?
  • Je begeleidt de woonzorgcentra bij het bepalen van doelstellingen en prioriteiten (bv. Tegen 2020 zouden alle bewoners moeten beschikken over het juiste materiaal). Vervolgens ondersteun je hen bij een goede vertaling van de doelstellingen naar acties (Hoe gaan we dat doel nu concreet behalen?).
  • Je rapporteert de voortgang van het project volgens afspraken/instructies aan Gezonde Mond.
  • Je neemt verplicht deel aan 1 intervisie per jaar georganiseerd door Vlaams Instituut Mondgezondheid en Vlaams Instituut Gezond
  • ….
 • Het traject dat je aangaat, neemt maximum 65 contacturen per WZC in beslag.
 • Het aantal te begeleiden woonzorgcentra wordt besproken in overleg met Gezonde Mond.
 • Als procesbegeleider moet je de woonzorgcentra in je regio kunnen bereiken.

Wie?

 • Ben je tandarts of heb je een bachelor in de mondzorg?
 • Ben je overtuigd van het belang van mondgezondheid voor de algemene gezondheid?
 • Heb je praktijkervaring in de zorgsector?
 • Ken je de werking van de setting zorg en eerste lijn?
 • Ben je bereid jezelf de implementatieprocedure De Mondzorglijn eigen te maken?
 • Heb je praktijkervaring met mondzorg en werken met ouderen? Of ben je gemotiveerd om met de doelgroep aan de slag te gaan?
 • Kan je met overtuiging je kennis overbrengen en ben je een geboren motivator?

Goed om weten

 • Een flexibele job: als procesbegeleider beslis je zelf wanneer je met de woonzorgcentra afspreekt.
 • Je ontvangt hiervoor een subsidie van 78 euro/contactuur. Dit bedrag dekt de contacturen met het WZC, de tijd voor voorbereiding, registratie, verslaggeving en evaluatie voor het traject, de kilometervergoeding (of andere reisonkosten) van en naar WZC, inclusief ongevallenverzekering, en telefonische of andere vormen van communicatie (vb. e-mail, skype …) met het woonzorgcentrum.
 • Een vierdaagse opleiding (gratis) bestaande uit twee delen:
  • Generieke opleiding georganiseerd door Gezond Leven: algemeen deel over de procesbegeleiding
   • 5 september 2019: Het stappenplan om een methodiek te implementeren wordt behandeld, de theoretische onderbouw en praktische afspraken .
   • 17 september 2019: Coaching – vaardigheden
  • Themaspecifieke opleiding georganiseerd door Gezonde Mond (met accreditering): over mondzorg en het project
  • Je mag procesbegeleider zijn met een zelfstandig statuut.
  • Je mag door je eigen woonzorgcentrum vrijgesteld worden om procesbegeleider te zijn.
  • Je mag meerdere woonzorgcentra begeleiden als zelfstandige of gedetacheerd vanuit een woonzorgcentrum.

Hoe je kandidaat stellen

Stuur je CV en motivatiebrief in 1 PDF-document door naar Paulien.Gysels@gezondemond.be.

Geef duidelijk aan met welk statuut je deze functie wenst op te nemen. Probeer met de ‘wie-vragen’
zoveel mogelijk duidelijk te maken waarom jij precies in aanmerking komt. Na selectie van de
kandidaturen nodigen we je uit voor een gesprek. Voor vragen en meer informatie over het project en
de procesbegeleiders kan je terecht bij Paulien.gysels@vvt.be.

Download de vacature

Vacature Procesbegeleider mondzorg