Coördinator Vlaams Instituut Mondgezondheid

Word jij de nieuwe coördinator van Gezonde Mond?

Het Vlaams lnstituut Mondgezondheid (merknaam: Gezonde Mond) is een consortium met het Verbond der Vlaamse Tandartsen, de Vlaamse Beroepsvereniging Tandartsen, de Katholieke Universiteit Leuven en de Universiteit Gent als partners. Het instituut werd in 2017 opgericht in het kader van een beheersovereenkomst met de Vlaamse overheid. Deze overeenkomst geeft het Vlaams lnstituut Mondgezondheid de verantwoordelijkheid om voor de Vlaamse regering initiatieven rond preventieve mondzorg te nemen voor Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Gezonde Mond richt zich met haar initiatieven, via intermediairs en partnerorganisaties, tot de algemene bevolking met een focus op 4 specifieke doelgroepen:

 • Personen met een beperking
 • Kwetsbare ouderen
 • Personen in kansarmoede
 • Kinderen, jongeren en adolescenten

Hoe denkt Gezonde Mond het verschil te maken?

De informatie, aanbevelingen en methodieken die Gezonde Mond ter beschikking stelt zijn doordacht en wetenschappelijk onderbouwd.

Je functie?

 • Coördineren van een team van wetenschappelijke en projectmedewerkers dat instaat voor het ontwikkelen en evalueren van methodieken en het ondersteunen van het implementeren van deze methodieken
 • Coördineren van de communicatie- en administratieve processen
 • Organiseren en voorbereiden van, deelnemen aan en rapporteren over bestuursvergaderingen
 • Deelnemen aan vergaderingen van de themagroepen
 • Opstellen van begrotingen en voorbereiden en rapporteren van boekhoudkundige gegevens
 • Opstellen en opvolgen van de jaarplannen in overeenstemming met het contract met de Vlaamse overheid
 • Contacten onderhouden met en rapporteren naar het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid
 • Meewerken aan/opvolgen van bestaande samenwerkingsverbanden (vb. met andere partnerorganisaties, Kind en Gezin, Logo’s, Eerstelijnszones …) en initiëren van nieuwe samenwerkingsverbanden
 • Extern vertegenwoordigen van Gezonde Mond, bijvoorbeeld in overkoepelende projecten met andere partnerorganisaties
 • Fungeren als verbindend persoon tussen de medewerkers en de bestuursorganen van Gezonde Mond

Je profiel

Je:

 • beschikt over een masterdiploma, bij voorkeur een master in management en beleid in de gezondheidszorg
 • beschikt over basiskennis mondzorg en management skills
 • bent een goede organisator en kan een team inspireren en leiden
 • bent vlot in het schrijven van verslagen en teksten
 • bent communicatief en sociaal vaardig
 • beschikt over de noodzakelijke informatica vaardigheden (Word, Excel, PowerPoint, Outlook)
 • neemt initiatief, bent pro- actief
 • hebt ervaring met of kennis over projectmatig werken
 • kan op een georganiseerde manier zelfstandig werken
 • pakt problemen constructief aan

Wat heeft Gezonde Mond te bieden?

 • Een gevarieerde en uitdagende job waarbij je je zal inzetten voor het verbeteren van de mondgezondheid in de verschillende doelgroepen
 • Een voltijdse tewerkstelling (100%) t.e.m. 31/12/2020, mogelijke verlenging t.e.m. eind 2025
 • Onmiddellijke indiensttreding
 • Een marktconform loonpakket
 • Vlot bereikbare werkplaatsen te Leuven, Gent, Brussel en mogelijkheid tot telewerken en werken op verplaatsing
 • Een (kilometer)vergoeding voor verplaatsingen, vergoeding woon-werk verkeer, familiale verzekering (BA-prive)

Hoe je kandidaat stellen?

Wens je meer bijkomende informatie dan kan je contact opnemen met Eline Deblaere: eline.deblaere@gezondemond.be

Interesse?

Stuur je CV, motivatiebrief en diploma in een PDF-document naar de voorzitter van het Vlaams lnstituut Mondgezondheid: luc.devisschere@gezondemond.be ten laatste op 15 september 2020.

Sollicitatiegesprekken gaan door op zaterdag 19 september in de voormiddag.