Glimlachen.be

Wat?

Glimlachen.be is een sensibiliseringsproject met als doel de mondgezondheid van kinderen en jongeren in Vlaanderen te verbeteren. Het project kwam tot stand met financiering van de federale overheid en richt zich op kleuters, lager en secundair onderwijs, leerkrachten, begeleiders en ouders. Inmiddels is het project in handen van de Vlaamse Gemeenschap.

Historiek

Glimlachen.be ging van start in december 2009, toen nog gesubsidieerd door de federale overheid. Drie tandmobielen bezochten in eerste instantie scholen om kinderen, ouders en leerkrachten te sensibiliseren. Na de staatshervorming in 2015 nam de Vlaamse Gemeenschap de fakkel over. Die stuurde uiteindelijk de opdracht bij: in september 2015 werden de schoolbezoeken vervangen. Vanaf dan werd meer ingezet op logistieke ondersteuning naar scholen, leerkrachten, intermediairen, CLB’s, tandartsen en organisaties die zich richten naar kansengroepen.

De website Glimlachen.be bundelde dan weer een heleboel educatief materiaal voor lessen rond mondgezondheid. Voor verschillende leeftijdsgroepen werden werkblaadjes en lespakketten, affiches, poetskaarten … ontwikkeld. Dat educatieve materiaal kan je inmiddels terugvinden op gezondemond.be.

De huidige campagne

Sinds januari 2017 is Glimlachen.be een onderdeel van de opdracht van Gezonde Mond, dat hierover een overeenkomst sloot met de Vlaamse Gemeenschap. Het educatieve materiaal werd uitgebreid met een reizende tentoonstelling die de schoolbezoeken uit het verleden vervangt.