De Mondzorglijn

Wat

De Mondzorglijn biedt een kader bij het opstellen, implementeren en verankeren van een structureel mondzorgbeleid binnen zorgorganisaties. De methodiek is in een eerste fase specifiek ontwikkeld om toe te passen in de Vlaamse woonzorgcentra. Daarbij brengt de Mondzorglijn zorgverleners in woonzorgcentra de kennis en vaardigheden bij om op een kwalitatieve manier mondzorg te bieden aan kwetsbare ouderen. Deze methodiek past in het project procesbegeleiders van Gezond Leven in samenwerking met het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid dat vanaf 2019 wordt toegepast. Hierbij worden procesbegeleiders opgeleid binnen het thema mondzorg. Zij zullen instaan voor de begeleiding van het woonzorgcentrum bij de implementatie van een structureel mondzorgbeleid.

Doelen

  1. Het implementeren van een gestructureerd mondzorgbeleid in het woonzorgcentrum
  2. Het vroegtijdig opsporen van mondproblemen en het inventariseren van de behoefte aan curatieve mondzorg bij bewoners van woonzorgcentra
  3. Het toeleiden van de bewoners naar het reguliere professionele mondzorgcircuit.
  4. Het geven van gezondheidsvoorlichting (vorming en nascholing) aan alle zorgactoren betrokken in de zorgorganisatie.

Aanpak

Indien uw organisatie geïnteresseerd is in het implementeren van een mondzorgbeleid kan u gebruik maken van het implementatieplan dat hiervoor werd opgesteld. Dit implementatieplan begeleidt uw woonzorgcentrum in de stappen die genomen moeten worden bij het opzetten en verankeren van een kwalitatief mondzorgbeleid. De effectieve implementatieprocedure neemt 2 jaar in beslag waarna verankering en opname in het standaard zorgpakket een voorwaarde is voor de verderzetting van het beleid.
Belangrijk: Onderstaande punten vormen de basis om het mondzorgbeleid op een duurzame manier in uw organisatie te implementeren.

  • Preventie van mondgezondheidsproblemen wordt een permanent aandachtspunt van het globale beleid binnen de organisatie.
  • Er is een draagvlak bij directie, personeel, bewoners en familie.
  • Er wordt een mondzorgcoördinator aangeduid binnen de organisatie die gedeeltelijk (0.2 VTE) wordt vrijgesteld voor de functie.
  • De activiteiten worden gemonitord en geëvalueerd.

Organisaties die samen willen werken met een procesbegeleider kunnen zich inschrijven via de projectpagina van GezondLeven. Momenteel komen de inschrijvingen voor opstart op een wachtlijst terecht.

Organisaties die nog geen procesbegeleider hebben toegewezen gekregen of alvast willen starten kunnen zowel het implementatieplan als alle nodige documenten op deze pagina downloaden.