De Mondzorglijn voor woonzorgcentra

A. Over de Mondzorglijn

B. Deelnemen aan de Mondzorglijn

C. Ondersteunende materialen voor de woonzorgcentra

 1. Implementatieplan
 2. Samenvatting stappenplan
 3. Bijlagen implementatieplan
 4. Kennis- en attitudevragenlijst
 5. Promotiematerialen
 6.  Communicatie naar tandartsen in de omgeving

D. Heb jij een idee? Laat het ons weten!

E. Procesbegeleider mondzorg

 1. Wat is een procesbegeleider mondgezondheid?
 2. Vacature
 3. Opleiding
 4. Tool procesbegeleiders

A. OVER DE MONDZORGLIJN

1. WAT

De Mondzorglijn biedt een kader bij het opstellen, implementeren en verankeren van een structureel mondzorgbeleid binnen zorgorganisaties. Daarbij brengt de Mondzorglijn zorgverleners in woonzorgcentra de kennis en vaardigheden bij om op een kwalitatieve manier mondzorg te bieden aan kwetsbare ouderen. Deze methodiek past in het project ‘Procesbegeleiding voor preventie in woonzorgcentra’ van het Vlaams Instituut Gezond Leven en de Vlaamse Logo’s, in samenwerking met het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid. Het Vlaams Instituut Mondgezondheid (Gezonde Mond) staat hierbij als partnerorganisatie van de Vlaamse Overheid in voor het thema mondgezondheid.

2. DOELEN

 1. Het implementeren van een gestructureerd mondzorgbeleid in het woonzorgcentrum
 2. Het vroegtijdig opsporen van mondproblemen en het inventariseren van de behoefte aan curatieve mondzorg bij bewoners van woonzorgcentra
 3. Het toeleiden van de bewoners naar het reguliere professionele mondzorgcircuit.
 4. Het geven van gezondheidsvoorlichting (vorming en nascholing) aan alle zorgactoren betrokken in de zorgorganisatie.

3. AANPAK

Implementatieplan
Is je organisatie geïnteresseerd in het implementeren van een mondzorgbeleid, dan kan je gebruik maken van het implementatieplan dat hiervoor werd opgesteld. Dit implementatieplan begeleidt het woonzorgcentrum in de stappen die genomen moeten worden bij het opzetten en verankeren van een kwalitatief mondzorgbeleid. Het implementatieplan staat uitgeschreven in een draaiboek dat als leidraad dient tijdens gans het project en dat je hier kan downloaden. Naast het draaiboek zijn er nog een heleboel andere materialen die (gratis) worden aangeleverd door Gezonde Mond.
De effectieve implementatieprocedure neemt 2 jaar in beslag, waarna verankering en opname in het standaard zorgpakket een voorwaarde is voor de verderzetting van het beleid.

Mondzorgteam

Binnen het woonzorgcentrum wordt een mondzorgteam opgericht onder leiding van een mondzorgcoördinator. De leden van het mondzorgteam krijgen een opleiding, waarna zij zullen fungeren als mondzorg-experts binnen het WZC. Het mondzorgteam brengt de opgedane kennis vervolgens over naar de collega’s.

Procesbegeleiding

Bijkomend stuurt het Agentschap Zorg en Gezondheid procesbegeleiders mondgezondheid (tandartsen en mondhygiënisten) uit naar woonzorgcentra die hulp wensen bij het implementeren van een gezondheidsbeleid. Deze procesbegeleiders begeleiden de woonzorgcentra maximum 65u over een periode van 2 jaar. Nadien gaat je organisatie alleen aan de slag.

Aandachtspunten

Onderstaande punten vormen de basis om het mondzorgbeleid op een duurzame manier in je organisatie te implementeren:

 • Preventie van mondgezondheidsproblemen wordt een permanent aandachtspunt van het globale beleid binnen de organisatie.
 • Er is een draagvlak bij directie, personeel, bewoners en familie.
 • Er wordt een mondzorgcoördinator aangeduid binnen de organisatie die voor 0.2 VTE vrijgesteld wordt voor de functie.
 • De activiteiten worden gemonitord en geëvalueerd.

B. DEELNEMEN AAN DE MONDZORGLIJN

INSCHRIJVEN VOOR PROCESBEGELEIDING

Organisaties die willen samenwerken met een procesbegeleider kunnen zich inschrijven via de projectpagina van Gezond Leven. Momenteel komen de inschrijvingen voor opstart op een wachtlijst terecht.

Na het eerste kennismakingsgesprek met de procesbegeleider dienen jullie een samenwerkingsovereenkomst te ondertekenen. Dat ondertekende document stuur je naar procesbegeleiding.wzc@gezondleven.be. Download hier de samenwerkingsovereenkomst.

C. ONDERSTEUNENDE MATERIALEN VOOR DE WOONZORGCENTRA

1. IMPLEMENTATIEPLAN

Download hier het implementatieplan dat dient als leidraad om een mondzorgbeleid te implementeren.

2. SAMENVATTING STAPPENPLAN

Download hier een samenvatting van het stappenplan dat wordt uitgevoerd binnen De Mondzorglijn.

3. BIJLAGEN IMPLEMENTATIEPLAN

In het implementatieplan wordt regelmatig verwezen naar bijlagen. Deze kan je hieronder downloaden.

A. Individueel preventief mondzorgplan

B. Powerpoint infomoment
C. Engagementsverklaring
D. Overleg Mondzorgteam
E. Leden mondzorgteam
F. Overzicht belangrijke actoren
G. Materialen voor het kick-off moment
H. Gezondheidsmatrix
I. Bevorderende en belemmerende factoren
J. Uitkomstindicatoren registreren
K. Richtlijnen dagelijkse mondzorg
L. Attitude- en kennis vragenlijst 
M. PowerPoint opleiding zorgverleners
N. Poetskaarten
O. Materiaallijst dagelijkse mondzorg
P. Actieplan
Q. Voorbeeld aankoopbeleid
R. Communicatieformulier met de tandarts
S. Overzicht van de indicatoren
T. Implementatiechecklist
U. Sjabloon eindverslag
V. Duurzaamheidchecklist

4. KENNIS- EN ATTITUDEVRAGENLIJST 

Wat?

Aan het begin, na één jaar en aan het einde van het project voer je een nulmeting uit bij de zorgverleners m.b.t. hun kennis, vaardigheden en attitude rond mondzorg. De nulmeting wordt afgenomen a.d.h.v. een online vragenlijst. Op deze manier kan het effect van de Mondzorglijn in kaart worden gebracht. Zorg ervoor dat zoveel mogelijk zorgverleners de vragenlijst invullen.

Hoe?

De vragenlijst kan hier online worden ingevuld.

Wie en wanneer?

Vul de vragenlijst in voor de opleidingen van start gaan:

 • De leden van het mondzorgteam vullen de vragenlijst in voor de opleiding van het mondzorgteam (opdracht 1.2 uit het implementatieplan).
 • Alle zorgverleners die verantwoordelijk zijn voor de dagelijkse zorg van de bewoners vullen de vragenlijst in voor de intern georganiseerde opleidingen plaatsvinden (opdracht 2.2).

5. PROMOTIEMATERIALEN

Om een draagvlak te creëren binnen het woonzorgcentrum, is het nodig dat het mondzorgteam een kick-off moment organiseert aan de start van het project (opdracht 1.4).  Dit moment is nodig om de Mondzorglijn kenbaar te maken bij alle medewerkers, de bewoners en de familie. Volgende materialen kan je gebruiken tijdens het kick-off moment:

 1. Buttons voor het mondzorgteam: via procesbegeleider of contacteer pauline.devos@gezondemond.be
 2. Klik hier voor de informatiebrochure voor familie te downloaden: tesktballon 5 kan worden aangepast naar de wens van het WZC
 3. Tips en weetjes over mondzorg die afgespeeld kunnen worden op een centrale TV:
  • Klik hier om de PowerPoint te downloaden
  • Klik hier om de video te downloaden : klik met je rechtermuisknop op ‘video’ en daarna op ‘link opslaan als’
 4. Download of bestel de factsheet over mondgezondheid bij kwetsbare ouderen hier.
 5. Download een samenvatting van het stappenplan hier.

6. COMMUNICATIE NAAR TANDARTSEN IN DE OMGEVING

Een voorbeeldmail werd opgesteld om de Mondzorglijn bekend te maken bij de tandartsen in de omgeving. De inhoud kan worden afgestemd op jullie woonzorgcentrum en naar jullie wensen. Je kan de tekst kopiëren en digitaal als mail versturen.

De mondzorgcoördinator en de procesbegeleider dienen te overleggen wie de tandartsen in de omgeving zal contacteren.

Download hier de voorbeeldmail.

D. HEB JIJ EEN IDEE? LAAT HET ONS WETEN!

Neem je deel aan de Mondzorglijn en heb je tips of leuke ideeën om ons project te verbeteren? Laat het ons zeker weten!

Ideeënbus

E. PROCESBEGELEIDER MONDZORG

1. WAT IS EEN PROCESBEGELEIDER MONDZORG?

De procesbegeleider mondzorg is een tandarts of een mondhygiënist die zich engageert om een aantal woonzorgcentra te begeleiden bij het implementeren van een structureel mondzorgbeleid. Dit doet de procesbegeleider aan de hand van een draaiboek en een heleboel andere materialen die worden aangeleverd door Gezonde Mond. Procesbegeleiders volgen een vierdaagse opleiding (gratis), waarna ze klaar zijn om een WZC te ondersteunen. Het aantal te begeleiden woonzorgcentra wordt besproken in overleg met Gezonde Mond. Procesbegeleiders kiezen zelf wanneer ze met de woonzorgcentra afspreken, kortom een erg flexibele job!

2. VACATURE

Wij zijn op zoek naar mondhygiënisten en/of tandartsen voor het begeleiden van woonzorgcentra: Procesbegeleider mondzorg – op zelfstandige basis

Dit voor de volgende regio’s:

 • West-Vlaanderen: regio Wingene, Ieper.
 • Oost-Vlaanderen: regio Deinze, Aspelare, Wetteren.
 • Vlaams-Brabant: regio Asse, Halle, Heikruis.
 • Limburg: regio Lummen.

Kom je uit een andere regio, maar zou je ook graag procesbegeleider zijn? Laat het ons ook in dat geval zeker weten!

3. OPLEIDING

Om als procesbegeleider of projectbegeleider aan de slag te gaan, biedt Gezonde Mond je een vierdaagse opleiding (gratis).

Voor wie? Mondhygiënisten en tandartsen
Wat? 4 dagen opleiding
Wanneer? 14 en 21 januari 2021. De andere twee opleidingsdagen dienen we nog vast te leggen.
Kostprijs? Gratis aangeboden door Gezonde Mond en Gezond Leven

Informatie over de inhoud van de opleiding kan je hier vinden.

4. TOOL PROCESBEGELEIDERS

Procesbegeleiders hebben toegang tot alle noodzakelijke documenten via een handige tool. Hiertoe krijg je toegang tijdens de opleiding voor procesbegeleiders.

Procesbegeleiders kunnen zich hier inloggen.

Project details

Pauline Devos Projectmedewerker

Neem contact op

Kennisclips

Wil je graag bijleren over mondgezondheid en de mondhygiëne van zorgafhankelijke ouderen verbeteren?
Bekijk dan zeker onze kennisclips!

Klik hier

Zelfstandig aan de slag gaan

Werken jullie met het draaiboek zonder behulp van een procesbegeleider?

Klik hier

Tool procesbegeleiders

Klik hier