Mondzorgbeleid in organisaties voor personen met een beperking in Vlaanderen

In februari 2018 werden directie en zorgverleners in organisaties voor personen met een beperking in Vlaanderen bevraagd door Gezonde Mond. Het doel van deze bevraging was het in kaart brengen van de mondgezondheid, mondzorgnoden, barrières en huidige toepassing van mondzorg binnen deze organisaties.

Uit dit onderzoek bleek dat:

  • Er een algemene bewustmaking rond het belang van mondgezondheid binnen deze organisaties moet nagestreefd worden.
  • Processen ter verbeteren van de mondgezondheid gericht moeten zijn op zowel de directie als zorgverleners.
  • Deze organisaties aangemoedigd moeten worden om een mondzorgbeleid te implementeren.
  • Er nood is aan richtlijnen rond mondzorg in deze organisaties.
  • Opleidingen en trainingen voor zorgverleners voornamelijk van praktische aard moeten zijn en aangepast dienen te zijn aan de noden van zowel cliënten als zorgverleners.
  • Samenwerking met een tandarts ervoor zorgt dat zorgverleners beter met hun vragen in verband met mondgezondheid terecht kunnen en dat er vaker een duidelijk aanspreekpunt met betrekking tot mondgezondheid is.
  • Samenwerking met een tandarts de interesse bij zorgverleners in opleiding rond mondzorg opwekt en dat zorgverleners meer op de hoogte zijn over de mondgezondheid van hun cliënten.

Download hier het volledige rapport.

 

Laatste revisie op 5/04/2022