Wat zijn geconventioneerde tandartsen?

Het zijn de regering (meer bepaald het RIZIV), de ziekenfondsen en de tandartsen die de tarieven voor behandelingen bij de tandarts vastleggen. Deze drie partijen sluiten niet enkel een conventie (een akkoord) af over de kosten van behandelingen, maar ook welke behandelingen worden terugbetaald. Elk jaar wordt deze conventie voorgelegd aan alle tandartsen. Zij kunnen kiezen of ze akkoord gaan met de voorgestelde tarieven of niet. De tandarts heeft drie opties:

Geconventioneerde tandarts

Als een tandarts de conventie aanvaardt, dan is hij geconventioneerd. Dat betekent dat hij zich aan de voorgestelde tarieven houdt, tenzij de patiënt bijzondere eisen stelt.

Niet-geconventioneerde tandarts

Een niet-geconventioneerde of gedeconventioneerde tandarts gaat niet akkoord met de voorgestelde tarieven. Zij hoeven zich dan ook niet aan deze tarieven te houden en kunnen zelf bepalen hoe veel ze vragen voor behandelingen.

Partieel geconventioneerde tandarts

In België kunnen tandartsen ook kiezen voor een tussenoplossing. Dan werken ze 3/4de van hun tijd aan conventietarieven, en 1/4de niet. De uren waarop de tandarts aan conventietarieven werkt, moeten verplicht geafficheerd worden in de wachtzaal. Maak je telefonisch een afspraak, vraag het dan even na.

Enkele opmerkingen:

  • Het is niet noodzakelijk zo dat een niet-geconventioneerde tandarts zich nooit aan de conventietarieven houdt en dus altijd duurder is of supplementen vraagt. Hij kan dit, maar evengoed kan de tandarts voor bepaalde patiënten en/of bepaalde behandelingen de conventietarieven vragen. Wil je tijdens je tandartsbezoek niet voor verrassingen komen te staan, vraag dit dan op voorhand aan je tandarts. Onthoud wel dat je nooit 100% zeker kan zijn over je behandeling, en dus ook niet over de prijs.
  • Het akkoord tussen de regering, ziekenfondsen en tandartsen bepaalt ook welke behandelingen terugbetaald worden en hoeveel. Afhankelijk van je statuut bij het ziekenfonds – en de voorwaarde dat je vanaf je 18de verjaardag jaarlijks naar de tandarts gaat voor een terugbetaalde behandeling – krijg je meer of minder terugbetaald.