Wat neem je mee naar de tandarts

Wanneer je naar de tandarts gaat, is het belangrijk dat je de juiste documenten bij je hebt. De tandarts moet een persoonlijk dossier openen en hiervoor heeft hij een aantal gegevens nodig. Dit neem je mee:

  • Identiteitskaart
  • Behandelboekje van Ieders Mond Gezond
  • Wat (cash) geld of je bankkaart
  • Medicatielijst (als je medicijnen neemt)
  • Naam en telefoonnummer van je huisarts
  • Eventueel: bewijs van betaalzekerheid opgesteld door het OCMW

1. Identiteitskaart

Het is zeer belangrijk om bij de eerste afspraak je elektronische identiteitskaart mee te nemen, als je over een eID of over een vreemdelingenkaart beschikt. Als je kinderen meegaan naar de tandarts, neem dan altijd hun Kids-ID of isi+kaart mee.

Geen Kids-ID?

De tandarts heeft het rijksregisternummer nodig om het statuut bij de mutualiteit na te kijken. Op een klevertje van het ziekenfonds staat ook de nodige informatie.

2. Moet ik geld meenemen naar de tandarts?

Er zijn veel tandartsen die nog steeds met cash geld werken. Het is daarom aangewezen om geld mee te nemen indien de tandarts niet werkt met RDB (Regeling Derde Betaler). Meer informatie vind je op ‘Betalen bij de tandarts‘.

Een eerste onderzoek (mondonderzoek) bij de geconventioneerde tandarts kost bijvoorbeeld €63.00.
Als er verdere behandelingen nodig zijn, zal de tandarts de kosten op voorhand noteren op de behandelkaart.

3. Medicatielijst

Als je medicatie neemt, is het best een lijstje te maken van die verschillende geneesmiddelen. Je kan ook de verpakkingen van de medicijnen meenemen, soms is dit nog duidelijker voor je tandarts. De belangrijkste informatie kan je ook noteren in je behandelboekje.

4. Naam en telefoonnummer van je huisarts

Als het nodig is, kan je tandarts de nodige informatie bij je huisarts opvragen. Ook dit kan je noteren in het behandelboekje.