Wat is de Regel Derde Betaler?

Wanneer je veel kosten hebt, kan het moeilijk zijn om het volledige bedrag van een behandeling bij de tandarts voor te schieten, zelfs al krijg je achteraf het grootste deel terugbetaald. In bepaalde gevallen kan je dan beroep doen op de Regel Derde Betaler (of Regel Betalende Derde). Bij de Regel Derde Betaler hoef je als patiënt niet het volledige bedrag van een behandeling zelf te betalen. Jij betaalt enkel het remgeld. Het ziekenfonds betaalt het bedrag dat het achteraf aan jou als patiënt zou terugbetalen rechtstreeks aan de tandarts. Het ziekenfonds komt dus tussen als ‘derde partij’. Uiteraard is dit handig, want de kosten van een tandheelkundige behandeling zijn meestal vrij hoog.

Sinds 2015 verbiedt de overheid in sommige gevallen de Regel Derde Betaler voor behandelingen bij de tandarts. Er zijn wel nog een aantal uitzonderingen waarbij de tandarts de regeling wel mag toepassen:

  • Bij kinderen jonger dan 18 jaar
  • Bij recht op verhoogde kinderbijslag
  • Je hebt het statuut van verhoogde tegemoetkoming
  • Je bruto belastbaar inkomen is lager dan het leefloon
  • In instellingen voor geestelijke gezondheidszorg
  • In verzorgingsinstellingen voor kinderen, ouderen en mindervaliden
  • Bij bepaalde soorten behandelingen, zoals bijvoorbeeld het maken van een uitneembare gebitsprothese (indien de patiënt ouder is dan 50 jaar)
  • Tijdens de wachtdienst in het weekend
  • Je hebt het statuut van chronische ziekte of langdurige werkloze
  • Bij palliatieve thuispatiënten

In tegenstelling tot de huisarts is de tandarts niet verplicht om in deze situaties altijd de Regel Derde Betaler toe te passen. Behoor je tot een van bovenstaande categorieën, dan kan je de tandarts vragen of hij de Regel Derde Betaler wil toepassen. De kans bestaat dat hij het niet doet, en hiertoe heeft hij het recht. Wil je hierover zekerheid, dan vraag je het best op voorhand na.