Tandartskosten bij asielzoekers, wat te doen?

Asielzoekers in procedure beschikken niet over een geldige identiteitskaart maar wel over een verblijfsvergunning. Deze personen vallen onder de bevoegdheid van Fedasil.

Fedasil betaalt voor behandelingen met een RIZIV-nomenclatuur het conventietarief terug. Dat wil zeggen dat er mogelijks niet alles wordt betaald. In principe worden protheses (eenvoudige tandvervanging) niet betaald, tenzij het kauwvermogen ernstig is aangetast. Ook orthodontie wordt in principe niet terugbetaald.

De betaling door Fedasil is afhankelijk van de situatie van de asielzoeker. Dit zijn de verschillende mogelijkheden:

1. De asielzoeker verblijft in een collectief opvangcentrum

De arts in het centrum verwijst zelf door en maakt een afspraak bij de tandarts. Het centrum geeft per afspraak een requisitorium mee. Dit document is de betalingsgarantie van Fedasil voor de tandarts. De tandarts stuurt het getuigschrift samen met het requisitorium naar het opvangcentrum. Het opvangcentrum betaalt in theorie binnen de twee maanden, hoewel dit in realiteit aanzienlijk langer kan duren. Als er nieuwe afspraken nodig zijn, gebeurt dit telkens via de verantwoordelijke van het centrum.

2. De asielzoeker verblijft in een lokaal opvanginitiatief

Vaak zijn dit gezinnen die door het OCMW gehuisvest zijn in sociale woningen. Fedasil is verantwoordelijk voor de medische kosten. De maatschappelijk werker van het OCMW schrijft het requisitorium uit. De tandarts stuurt dit document samen met het getuigschrift op naar de maatschappelijk werker van het OCMW. De betaling gebeurt in theorie binnen de twee maanden (maar in realiteit aanzienlijk langer). Voor nieuwe afspraken moet telkens een nieuw requisitorium aangevraagd worden bij het OCMW.

3. De asielzoeker verblijft buiten de opvangstructuren

Deze personen vallen nog altijd onder de bevoegdheid van Fedasil, maar hebben huisvesting op eigen initiatief gevonden. Het requisitorium is nog steeds nodig als betalingsgarantie voor de tandarts. Je kan het aanvragen bij het hoofdkantoor van Fedasil in Brussel:

Cel centralisatie medische kosten

Kartuizerstraat 21, 1000 Brussel
Tel: 02 213 43 00 (NL)
Tel: 02 213 43 25 (F)
Fax: 02 213 44 12
medic@fedasil.be

De tandarts stuurt het getuigschrift samen met het requisitorium terug naar dit adres.

Het aanvraagformulier voor een requisitorium.