Promotievideo project Ieders Mond Gezond

Het Vlaams Instituut Mondgezondheid stelt jullie graag het kennismakingsfilmpje over het project Ieders Mond Gezond voor. Dit om de mondzorg voor personen in kansarmoede onder de aandacht te brengen, en zo de toegankelijkheid tot tandheelkundige zorg voor hen te verhogen.

In de video komen verschillende stakeholders van het project aan het woord. Zo spreken we met de voorzitter van een armoedeorganisatie, een tandarts en een patiënt, maar ook met een mondzorgcoach, en een initiatiefnemer van Ieders Mond Gezond.

Helpen jullie mee de video te verspreiden op sociale media, een website, in een nieuwsbrief, of tijdschrift,… ?

Bedankt om de mondgezondheid van de sociaal kwetsbaren onder de aandacht te brengen!