Een afbetalingsplan uitwerken met het OCMW

Ben je als Belgisch burger aangesloten bij het ziekenfonds en heb je moeilijkheden met betalingen voor de tandarts? Dan ga je best eerst na of je in aanmerking komt voor verhoogde tegemoetkoming. Niet alleen valt dan het grootste deel van de remgelden weg, de tandarts kan ook de Regel Derde Betaler toepassen, als hij daartoe bereid is.

Heb je geen statuut van verhoogde tegemoetkoming, en past de tandarts geen Regel Derde Betaler of uitgestelde betaling toe? Dan moet je altijd het volledige bedrag zelf voorschieten en krijg je niet alles terugbetaald. Bovendien zijn er bepaalde behandelingen die niet tot de conventie behoren, en die betaalt het ziekenfonds niet terug. In dat geval betaal je zelf het volledige bedrag. Dat geldt ook als je het statuut van verhoogde tegemoetkoming hebt!

Enkele voorbeelden van niet-terugbetaalde behandelingen:

  • Tandextracties zonder medische reden bij personen tussen 18 en 53 jaar
  • Plaatsen van een uitneembare gebitsprothese bij personen onder de 50 jaar. Soms kan worden afgeweken van deze leeftijdsgrens omwille van bepaalde aandoeningen.
  • Vaste constructies in de mond (kronen, bruggen en implantaten). In uitzonderlijke situaties kan hiervan worden afgeweken.

Het afbetalingsplan

Personen met een Belgische identiteitskaart kunnen voor het betalen van remgelden aankloppen bij het OCMW. Het OCMW kan beslissen om (een deel van) deze kosten op zich te nemen, of om de kosten voor te schieten en nadien met jou als patiënt een afbetalingsplan uit te werken.

Hoe gaat dit in zijn werk?

  • Je meldt je aan bij het lokaal dienstencentrum of OCMW van de plaats waar je woont.
  • Het OCMW stelt een maatschappelijk assistent aan die via een sociaal onderzoek nagaat of je effectief financiële noden hebt.
  • Bevestigt de maatschappelijk assistent dat je in financiële nood verkeerd, dan wordt een dossier geopend.
  • De tandarts dient bij de maatschappelijk assistent een kostenraming in voor het voorgestelde behandelplan, met een motivering waarom de behandeling noodzakelijk is.
  • Het OCMW moet het behandelplan goedkeuren. Hiervan geven zij een schriftelijke bevestiging. Die bevestiging is nodig vooraleer de tandarts aan de behandeling kan beginnen.