Overzichtstabel materialen

Onderstaande tabel geeft een overzicht weer van alle ‘fysieke’ sensibiliserings- en ondersteuningsmaterialen per themagroep, ontwikkeld door Gezonde Mond. Dit kunnen brochures en affiches zijn. Alle materialen zijn gratis te downloaden op de website én verkrijgbaar via de Logo’s*. Het is niet mogelijk om materialen rechtstreeks bij Gezonde Mond aan te vragen. De beperkte stock van de materialen wordt verspreid via verschillende bijeenkomsten (congressen, symposia, opleidingen of andere events).

De ‘digitale’ materialen zoals webinar opnames, instructievideo’s, webartikels, … zijn niet opgenomen in deze overzichtstabel. Neem zeker een kijkje op deze website. Vind je iets niet terug? Contacteer info@gezondemond.be. We helpen je graag verder.

*Voor heel wat materialen kan je aankloppen bij de Vlaamse Logo’s (LOkaal GezondheidsOverleg). Gezonde Mond als partneroganisatie van de Vlaamse Overheid voor preventieve mondgezondheid werkt nauw samen met 15 Vlaamse Logo’s. De Logo’s zijn de regionale verspreiders in het Vlaamse preventielandschap. Ze mobiliseren en coachen hun netwerk in de realisatie van het preventieve gezondheidsbeleid en de Vlaamse gezondheidsdoelstellingen, waaronder een goede mondgezondheid. Veel materiaal is kosteloos, steeds digitaal beschikbaar of uitleenbaar. Een bijna volledig overzicht van de voorraad vind je in de webshop van de Logo’s. Ga naar www.vlaamse-logos.be, klik door op ‘kies jouw Logo’ en ga naar de webshop, kies thema ‘mondgezondheid’. Vind daar het materiaal waar je op zoek naar bent.

Kinderen, jongeren & algemene bevolking

Naam product Wat? Voor wie? Hoe verkrijgbaar?
Folder “een
gezonde mond, een leven lang!”
Deze informatieve 2-luik folder biedt 10 basistips voor een goede mondgezondheid bij kinderen. Iedereen: lokale besturen, lokale dienstencentra, huisartsen, apothekers, welzijnsorganisaties,
verenigingen, gezinnen, leerkrachten, zelfstandige (eerstelijns-) zorgverstrekkers, …
De digitale versie kan je (gratis) downloaden.
Folder “Een
gezonde mond, ook voor jou?”
Deze informatieve 2-luik folder biedt 10 basistips voor een goede mondgezondheid bij volwassenen. Iedereen: lokale besturen, lokale dienstencentra, huisartsen, apothekers, welzijnsorganisaties,
verenigingen, gezinnen, leerkrachten, zelfstandige (eerstelijns-) zorgverstrekkers, …
De digitale versie kan je (gratis) downloaden.
Brochure basisadviezen
mondgezondheid (-12 jarigen)
Deze brochure met tekst en illustraties geeft tips voor een gezonde mond bij peuters, kleuters en kinderen: Welke tandenborstel gebruik je best voor je kleuter? Hoeveel fluoride mag de tandpasta van je peuter bevatten? De basisadviezen van Gezonde Mond geven antwoorden op deze vragen. Iedereen: lokale besturen, lokale dienstencentra, huisartsen, apothekers, welzijnsorganisaties,
verenigingen, gezinnen, leerkrachten, zelfstandige (eerstelijns-) zorgverstrekkers, …
De gedrukte versie is verkrijgbaar via de webshop www.vlaamse-logos.be.
Brochure basisadviezen
mondgezondheid (+12 jarigen)
Deze brochure met tekst en illustraties geeft tips voor een gezonde mond bij jongeren en volwassenen: Welke tandenborstel gebruik je best? Hoeveel fluoride zit er in je tandpasta? Wat is mondvriendelijke voeding? De basisadviezen van Gezonde Mond geven antwoorden op deze vragen. Iedereen: lokale besturen, lokale dienstencentra, huisartsen, apothekers, welzijnsorganisaties,
verenigingen, gezinnen, leerkrachten, zelfstandige (eerstelijns-) zorgverstrekkers,…
De gedrukte versie is verkrijgbaar via de webshop www.vlaamse-logos.be.
Folder basisadviezen verzorging van gebitsprothesen en andere gebitsstructuren  Dit vouwblad omvat specifieke adviezen voor personen met een gebitsprothese of andere gebitsstructuren (tandkronen, bruggen en/of implantaten). Het kan als aanvulling met de brochure van de algemene basisadviezen mondgezondheid worden verspreid. Rechtstreeks de burger, de mantelzorger, ook zorgverleners, mondzorgprofessionals (tandartsen, mondhygiënisten,…), maar ook andere zelfstandige (eerstelijns-) zorgverstrekkers zoals apothekers, huisartsen, … De digitale versie kan je (gratis) downloaden.
Traumakaart ‘Eerste hulp bij tandongevallen’ Deze factsheet (recto verso) illustreert de correcte manier van handelen na een tandongeval bij een melkgebit en blijvend gebit. Alsook hoe je deze ongevallen kan voorkomen bij het uitoefenen van contactsporten. Gezinnen, scholen, jeugdbewegingen, sportclubs,… De digitale versie kan je (gratis) downloaden.
Vertelplaten Cas
en Kato
In het verhaal met vertelplaten spelen Cas en Kato de hoofdrol. Het verhaal haalt op kindvriendelijke manier items aan zoals ‘water is gezond’, ‘tandenpoetsen’ en ‘op controle gaan bij de tandarts’. Bij de vertelplaten hoort ook de activiteitenmap. Gezinnen, leerkrachten kleuteronderwijs, logopedisten, gezinsondersteuners, … De digitale versie kan je (gratis) downloaden.
Activiteitenmap
Cas en Kato
De activiteitenmap bevat 12 uitgewerkte activiteiten: o.a. een poetsliedje, een poetskalender, een kookactiviteit, een memoryspel, een knutselactiviteit, enz. Deze educatieve materialen zijn ontwikkeld om kleuters te sensibiliseren rond gezonde mondhygiëne. In de deze activiteitenmap spelen Cas en Kato de hoofdrol. Gezinnen, leerkrachten kleuteronderwijs, logopedisten, gezinsondersteuners, … De digitale versie kan je (gratis) downloaden.
Oefenbladen Cas en
Kato + stickers Cas en Kato
Naast de vertelplaten, activiteitenmap Cas en Kato zijn er ook oefenbladen waarbij Cas en Kato de hoofdrol spelen. De oefenbladen kunnen kleurplaten zijn, oefeningen zoals ‘zoek de 8 verschillen’,… Ook deze educatieve materialen zijn ontwikkeld om kleuters te sensibiliseren rond gezonde mondhygiëne. Gezinnen, leerkrachten kleuteronderwijs, logopedisten, gezinsondersteuners, … De digitale versie kan je (gratis) downloaden.
Educatief materiaal ‘Flos en Bros’ voor kinderen uit de lagere school en het bijzonder onderwijs Een kant-en-klaar educatief lessenpakket vol opdrachten rond mondgezondheid (werkblaadjes, stickers, poetskaarten, poetsdiploma,…). Gezinnen, leerkrachten lager onderwijs, logopedisten, opvoeders, gezinsondersteuners, … De digitale versie kan je (gratis) downloaden.
Gezonde Mond koffers Uitleenboxen vol materiaal om kinderen uit de kleuter- en lagere school spelenderwijs te laten kennismaken met preventieve mondzorg en het tandartsbezoek. Leerkrachten kleuter- en lager onderwijs, opvoeders, gezinsondersteuners,.. De koffer is verkrijgbaar via de webshop www.vlaamse-logos.be.

Personen met een beperking

Naam product Wat? Voor wie? Hoe verkrijgbaar?

Factsheet personen met een beperking
Deze factsheet is een verzorgde informatiebundel over mondgezondheid bij personen met een beperking. De factsheet gaat over de prevalentie van mondgezondheidsaandoeningen, beïnvloedende factoren en mogelijke acties bij personen met een beperking. Zorgverleners, mantelzorgers, directie woon- en zorginstellingen voor personen met een beperking, beleidsmakers VAPH-sector, andere eerstelijnswerkers (logopedisten, ergotherapeuten, huisartsen, apothekers,…) De digitale versie kan je (gratis) downloaden.

Affiche infographics tips en algemene info over mondzorg
Deze infographic geeft algemene informatie en de belangrijkste tips met betrekking tot mondzorg op maat van personen met een beperking en kwetsbare ouderen weer. Zorgverleners, mantelzorgers, directie woon- en zorginstellingen voor personen met een beperking,
beleidsmakers VAPH-sector, andere eerstelijnswerkers (logopedisten, ergotherapeuten, huisartsen, apothekers,…)
De digitale versie kan je (gratis) downloaden.

Educatief materiaal ‘Flos en Bros’ voor kinderen uit de lagere school en het bijzonder onderwijs
Een kant-en-klaar educatief lessenpakket vol opdrachten rond mondgezondheid (werkblaadjes, stickers, poetskaarten, poetsdiploma,…). Gezinnen, leerkrachten lager onderwijs, logopedisten, opvoeders, gezinsondersteuners,… De digitale versie kan je (gratis) downloaden.
Affiche campagnebeeld personen met een beperking ‘Gezond begint in je mond’ De affiche geeft het campagnebeeld weer om de mondgezondheid van personen met een beperking bij zoveel mogelijk ouders, mantelzorgers en hun zorgverleners onder de aandacht te brengen. Zorgverleners, mantelzorgers, directie woon- en zorginstellingen voor personen met een beperking, beleidsmakers VAPH-sector, andere eerstelijnswerkers (logopedisten, ergotherapeuten, huisartsen, apothekers,…) De digitale versie kan je (gratis) downloaden.
Bijzondere adviezen Op deze website vind je tips terug voor de mondzorg bij personen met een beperking. De bijzondere adviezen worden ondersteund door kennisclips. In deze kennisclips worden de adviezen visueel afgebeeld. Zorgverleners, gezinnen, mantelzorgers, directie woon- en zorginstellingen voor personen met een beperking, beleidsmakers VAPH-sector, andere eerstelijnswerkers (logopedisten, ergotherapeuten, huisartsen, apothekers,…) De adviezen zijn gratis te bekijken via demondzorglijnplus.be 
Folder basisadviezen verzorging van gebitsprothesen en andere gebitsstructuren  Dit vouwblad omvat specifieke adviezen voor personen met een gebitsprothese of andere gebitsstructuren (tandkronen, bruggen en/of implantaten). Het kan als aanvulling met de brochure van de algemene basisadviezen mondgezondheid worden verspreid. Brede eerstelijn: WZC, lokale besturen, huisartsen, apothekers, mondzorgprofessionals (tandartsen, mondhygiënisten,…), maar ook andere zelfstandige (eerstelijns-) zorgverstrekkers,… De digitale versie kan je (gratis) downloaden.
Factsheet ‘Hoe omgaan met weerstand tijdens de dagelijkse mondzorg?’ Dit overzicht (A4) biedt tips aan die kunnen gebruikt worden bij het aanreiken van de dagelijkse mondzorg bij personen die weerstand vertonen. Zorgverleners en mantelzorgers binnen de thuiszorg en residentiële zorgvoorzieningen. De digitale versie kan je (gratis) downloaden.

Kwetsbare ouderen

Naam product Wat? Voor wie? Hoe verkrijgbaar?

Factsheet mondgezondheid bij kwetsbare ouderen
Deze factsheet is een verzorgde informatiebundel over mondgezondheid bij kwetsbare ouderen. Men gaat dieper in op de risicofactoren voor een slechte mondgezondheid bij ouderen, de impact op de algemene gezondheid en kwaliteit van leven, hoe men aan de slag kan gaan met dagelijkse mondzorg voor kwetsbare ouderen, acties op organisatorisch niveau en tot slot aanbevelingen voor beleidsmakers en leidinggevenden op het terrein. Zorgverleners, directie ouderenzorg, beleidsmedewerkers, mantelzorgers, andere eerstelijnszorgprofessionals
(logopedisten, ergotherapeuten, huisartsen, apothekers,…)
De digitale versie kan je (gratis) downloaden.

Affiche infographics tips en algemene info over mondzorg
Deze infographic geeft de belangrijkste tips en algemene informatie met betrekking tot mondzorg op maat van personen met een beperking en kwetsbare ouderen weer. Zorgverleners, directie ouderenzorg, beleidsmedewerkers, mantelzorgers, andere eerstelijnszorgprofessionals
(logopedisten, ergotherapeuten, huisartsen, apothekers,…)
De digitale versie kan je (gratis) downloaden.
Affiche campagnebeeld ouderen
‘Gezond begint in je mond’
De affiche geeft het campagnebeeld weer om de mondgezondheid van ouderen bij zoveel mogelijk ouderen, mantelzorgers en hun zorgverleners onder de aandacht te brengen. Brede eerstelijn: WZC, lokale besturen, lokale dienstencentra, huisartsen, apothekers, welzijnsorganisaties,
verenigingen, zelfstandige (eerstelijns-) zorgverstrekkers,…
De gedrukte versie is verkrijgbaar via de webshop www.vlaamse-logos.be.

Mini-inspiratie gids campagnebeeld ‘Gezond begint in je mond’
De mini-gids voor netwerkpartners dient ter inspiratie hoe het beeld kan verspreid worden. De mini-gids omvat een aantal lange en korte kant-en-klare tekstjes, wist-je-datjes en andere voorbeeldteksten voor
on/offline-kanalen.
Brede eerstelijn: WZC, lokale besturen, lokale dienstencentra, huisartsen, apothekers, welzijnsorganisaties,
verenigingen, zelfstandige (eerstelijns-) zorgverstrekkers,…
De digitale versie kan je (gratis) downloaden.
Algemene richtlijnen
dagelijkse mondzorg voor kwetsbare ouderen
In dit document vind je tips terug voor de verzorging van natuurlijke tanden, de tong, de uitneembare gebitsprothesen en de verzorging van de tandenloze of de droge mond. Er staan ook tips bij hoe je kan omgaan bij weerstandig gedrag. WZC, lokale besturen, lokale dienstencentra, huisartsen, apothekers, welzijnsorganisaties, verenigingen, zelfstandige (eerstelijns-) zorgverstrekkers,… De digitale versie kan je (gratis) downloaden.

Handleiding BelRAI ‘Mond en Tanden’
Om een correcte inschatting van de mondgezondheid en de mondhygiëne van de oudere te kunnen maken, kunnen WZC gebruik maken van het screeningsinstrument BelRAI ‘Mond en Tanden’. Deze handleiding bevat afbeeldingen ter ondersteuning van de screening van de mond door niet- tandheelkundige zorgverleners. WZC, lokale besturen, lokale dienstencentra, huisartsen, apothekers, welzijnsorganisaties,
verenigingen, zelfstandige (eerstelijns-) zorgverstrekkers,…
De digitale versie kan je (gratis) downloaden.
Factsheet ‘Hoe omgaan met weerstand tijdens de dagelijkse mondzorg?’ Dit overzicht (A4) biedt tips aan die kunnen gebruikt worden bij het aanreiken van de dagelijkse mondzorg bij personen die weerstand vertonen. Zorgverleners en mantelzorgers binnen de thuiszorg en residentiële zorgvoorzieningen. De digitale versie kan je (gratis) downloaden.
Folder basisadviezen verzorging van gebitsprothesen en andere gebitsstructuren  Dit vouwblad omvat specifieke adviezen voor personen met een gebitsprothese of andere gebitsstructuren (tandkronen, bruggen en/of implantaten). Het kan als aanvulling met de brochure van de algemene basisadviezen mondgezondheid worden verspreid. Brede eerstelijn: WZC, lokale besturen, huisartsen, apothekers, mondzorgprofessionals (tandartsen, mondhygiënisten,…), maar ook andere zelfstandige (eerstelijns-) zorgverstrekkers,… De digitale versie kan je (gratis) downloaden.
Invulformulier ‘met een gezonde mond naar uw nieuw verblijf’ Dit formulier is een opname invulformulier, in te vullen door de vaste tandarts bij het jaarlijks mondonderzoek voorafgaand de verhuis van de oudere naar bijvoorbeeld een woonzorgcentrum.  (Sociale dienst of opname dienst van) WZC /kort verblijf/assistentiewoningen/ andere woonvormen (aanleunwoningen/groepswonen/…). De digitale versie kan je (gratis) downloaden.

Personen in kansarmoede

Naam product Wat? Voor wie? Hoe verkrijgbaar?

Sjabloon verzamelstaat (Regeling Betalende Derde)
Dit sjabloon kan gebruikt worden door de tandarts voor de facturatie van de regeling betalende derde. Tandartsen, tandartsassistenten, sociaal werkers, mondzorgcoaches, … De digitale versie kan je (gratis) downloaden.

Sjabloon kwijting (Regeling Derde Betaling)
Dit sjabloon kan gebruikt worden door de tandarts voor de facturatie van de regeling betalende derde. I.k.v. de regeling betalende derde, is de tandarts sinds oktober 2015 verplicht om de patiënt een ‘kwijting’ mee te geven. Op zo’n kwijting kan de patiënt het bedrag raadplegen dat de tandarts aan het ziekenfonds aangerekend heeft. De tandarts bewaart hiervan best een kopie in het eigen dossier. Tandartsen, tandartsassistenten, sociaal werkers, mondzorgcoaches, … De digitale versie kan je (gratis) downloaden.