Vlaams Instituut Mondgezondheid

Een gezonde mond is een belangrijke voorwaarde om fysiek én mentaal mee te kunnen in onze maatschappij. Daarom is mondzorg geen luxe: iedereen moet met mondgezondheid aan de slag. Daarvoor moet men enerzijds begrijpen waarom mondgezondheid belangrijk is. Anderzijds moet men een duidelijk antwoord krijgen op de vraag: “wat kan ik concreet doen?”.

Gezonde Mond werkt daarom voor de Vlaamse regering aan gezondheidsbevordering en ziektepreventie op vlak van mondgezondheid.

Wat is Gezonde Mond?

Het Vlaams Instituut Mondgezondheid (merknaam: Gezonde Mond) is een consortium van de Arteveldehogeschool, de Belgische Beroepsvereniging Mondhygiënisten (BBM), de University Colleges Leuven-Limburg (UCLL), de Katholieke Universiteit Leuven, de Universiteit Gent, het Verbond der Vlaamse Tandartsen (VVT) en de Vlaamse Beroepsvereniging Tandartsen (VBT). Het instituut werd in 2017 opgericht vanuit een beheersovereenkomst met de Vlaamse overheid. Deze overeenkomst geeft het Vlaams Instituut Mondgezondheid de verantwoordelijkheid om voor de Vlaamse regering initiatieven rond preventieve mondzorg te nemen in Vlaanderen en in Brussel.

Ondertussen sloot Gezonde Mond een nieuwe beheersovereenkomst af met de Vlaamse overheid voor de periode 2021-2025. Dit stelt ons in staat om ons structureel en duurzaam in te zetten voor een goede preventieve mondzorg.

Voor wie is Gezonde Mond er?

Gezonde Mond richt zich met haar initiatieven, via intermediairs en partnerorganisaties, tot de algemene bevolking met een focus op 4 specifieke doelgroepen:

  • Jongeren
  • Ouderen
  • Personen in kansarmoede
  • Personen met een beperking

Onze wetenschappelijk onderbouwde informatie, aanbevelingen en methodieken maken mondzorg gemakkelijker

Hoe maken we het verschil?

Het Vlaams Instituut Mondgezondheid combineert de beroepservaring van de Belgische Beroepsvereniging voor Mondhygiënisten, het Verbond der Vlaamse Tandartsen en de Vlaamse Beroepsvereniging Tandartsen met de academische expertise van de Arteveldehogeschool, de Katholieke Universiteit Leuven, de Universiteit Gent en de University Colleges Leuven-Limburg. De informatie, aanbevelingen en methodieken die Gezonde Mond ter beschikking stelt zijn allemaal wetenschappelijk onderbouwd en hebben hun effectiviteit bewezen.

Contacteer de medewerkers

Ellen Palmers Wetenschappelijk medewerker mondgezondheidsbevordering

ellen.palmers
@gezondemond.be


Kwetsbare ouderen
Kinderen, jongeren en de algemene bevolking

Rudi Verbeeck Projectmedewerker Ieders Mond Gezond

rudi.verbeeck
@gezondemond.be


Personen in kansarmoede

Willy Goddaert Vlaamse Beroepsvereniging Tandartsen (VBT)

Dominique Declerck Katholieke Universiteit Leuven (KUL)

Joke Duyck Katholieke Universiteit Leuven (KUL)