WILEY Knowledge Hub ‘Oral health in older adults’

WILEY KNOWLEDGE HUB ‘MONDGEZONDHEID BIJ OUDEREN’

De ‘kennis hub ‘mondgezondheid bij ouderen‘ is gelanceerd! Deze kennis hub is een Engelstalig kennisplatform voor niet-mondzorgprofessionals om via training (oa. e-learning modules) het belang van mondgezondheid bij ouderen beter te begrijpen en te waarderen. Deze educatieve tool helpt de kennis van zorgverleners te vergroten over zowel diagnose, ondersteuning, alsook de behandeling van mondgezondheid bij ouderen. Klik door op de link om de training te starten: https://oralhealth.knowledgehub.wiley.com/older-adults/ 

Wat kan je vinden op de ‘WILEY Knowledge Hub’?

  • E-learning modules over thema’s: multidisciplinair team, multimorbiditeit en polyfarmacie, karakteristieken/kenmerken van mondgezondheid bij de oudere,…
  • Infographics over ‘Hoe kunnen ouderen het best hun goede mondgezondheid behouden?’ of ‘Hoe kan een multidisciplinair team het best de mondgezondheid van de ouderen verbeteren?’
  • Lijst met wetenschappelijk onderbouwde artikels over de nieuwste ontwikkelingen op vlak van diagnose, behandeling en ondersteuning van mondgezondheidsproblemen bij ouderen.

Gezonde Mond staat ze in nauw contact met wetenschappers verbonden aan (inter)nationale universiteiten en hogescholen. Ze heeft als opdracht om (inter)nationale wetenschappelijk gefundeerde en praktijkrelevante informatie over preventie, vroegtijdige detectie en doorverwijzing te inventariseren en uit te wisselen. Dit kennisplatform is ontwikkeld door het European College of Gerodontology (ECG), waar prof. Barbara Janssens (UGent) aan meewerkte.