Promotievideo De Mondzorglijn voor woonzorgcentra

Het Vlaams Instituut Mondgezondheid stelt jullie graag het kennismakingsfilmpje over de methodiek ‘De Mondzorglijn’ voor. Hierbij wordt het belang van een goede mondzorg bij ouderen in woonzorgcentra aangetoond, de doelstelling van de Mondzorglijn toegelicht, alsook komen de verschillende stakeholders aan het woord hoe zij hiertoe bijdragen.

Helpen jullie mee de video te verspreiden op sociale media, een website, in een nieuwsbrief, of tijdschrift,… ?

Bedankt om de mondgezondheid van de meest kwetsbare ouderen onder de aandacht te brengen!