Focusgroepen voor zorgverleners in de thuiszorg

Gezonde Mond richt zich met methodieken tot de algemene bevolking met focus op vier specifieke doelgroepen, namelijk jongeren, personen in kansarmoede, ouderen en personen met een beperking. Om onze projecten in verband met mondzorg voor personen met beperkingen en ouderen af te stemmen op de specifieke noden, zijn we op zoek naar verschillende partners binnen de thuiszorg om deel te nemen aan focusgroepsgesprekken. Hiervoor hebben we uw hulp nodig!

De focusgroepen zullen online doorgaan en ongeveer anderhalf uur duren. Indien u interesse heeft tot deelname aan deze focusgroepen, kunt u zich inschrijven via volgende link: https://forms.gle/UoYaMcVzdvJ1sq7w8

Er worden twee soorten focusgroepen georganiseerd, namelijk:

Wij zijn specifiek op zoek naar zorgverleners werkend in de thuiszorg. Focusgroepen voor zorgverleners in zorgorganisaties werden in 2020 al uitgevoerd.

Thema 1: Focusgroepen over het uitoefenen van dagelijkse zorg en mondzorg bij personen met een beperking die in een residentiële voorziening verblijven.
Deze focusgroep gaat na welke ervaringen personen uit het werkveld van de thuiszorg hierbij hebben en hoe u deze zorg ervaart.

Deze focusgroepen gaan door op volgende momenten:

 • Maandag 4 februari 2021 om 13u00
 • Maandag 22 februari 2021 om 13u00
 • Donderdag 25 februari 2021 om 13u00
 • Maandag 1 maart 2021 om 13u00
 • Donderdag 4 maart 2021 om 13u00
 • Donderdag 18 maart 2021 om 13u00

Thema 2: Focusgroepen over uw ervaringen bij het uitvoeren van dagelijkse mondzorg bij kwetsbare personen (personen met beperkingen en ouderen) in de thuissituatie.

Deze focusgroepen gaan door op volgende momenten:

 • Dinsdag 16 februari 2021 om 13u00
 • Donderdag 18 februari 2021 om 13u00
 • Dinsdag 23 februari 2021 om 13u00
 • Donderdag 11 maart 2021 om 13u00
 • Dinsdag 16 maart 2021 om 13u00
 • Donderdag 25 maart 2021 om 13u00

Het is toegelaten om deel te nemen aan beide soorten focusgroepen. U mag per soort ook meerdere momenten aanduiden, dan kijken wij wanneer u best kunt aansluiten. Er worden echter maximaal 8 deelnemers per moment toegelaten om de communicatie overzichtelijk te houden. Daarom is het mogelijk om u hier voor verschillende momenten in te schrijven.

Na inschrijving zult u een online uitnodiging tot deelname ontvangen. Indien u interesse heeft, maar niet beschikbaar bent op de voorgestelde data, of u wenst liever in de toekomst face to face aan deze focusgroep deel te nemen, kunt u dit ook aanduiden via de inschrijvingslink.

 

Uw deelname zou voor ons alvast een grote hulp zijn. Met de informatie die we uit de focusgroepen verzamelen, gaan we aan de slag om materialen en methodieken te ontwikkelen die een hulp kunnen bieden bij het uitvoeren van dagelijkse mondzorg binnen de thuiszorg. Indien u meer informatie wenst, mag u ons zeker contacteren via ellen.palmers@gezondemond.be