Focusgroepen voor zorgverleners in de thuiszorg

Gezonde Mond richt zich met methodieken tot de algemene bevolking met focus op vier specifieke doelgroepen, namelijk jongeren, personen in kansarmoede, ouderen en personen met een beperking. Om onze projecten in verband met mondzorg voor personen met beperkingen en ouderen af te stemmen op de specifieke noden, zijn we op zoek naar verschillende partners binnen de thuiszorg om deel te nemen aan focusgroepsgesprekken. Hiervoor hebben we uw hulp nodig!

De focusgroepen zullen online doorgaan en ongeveer anderhalf uur duren. Het moment waarop deze doorgaan is onderling te bespreken.

Er worden twee soorten focusgroepen georganiseerd, namelijk:

Wij zijn specifiek op zoek naar zorgverleners werkend in de thuiszorg. Focusgroepen voor zorgverleners in zorgorganisaties werden in 2020 al uitgevoerd.

 

Thema 1: Focusgroepen over het uitoefenen van dagelijkse zorg en mondzorg bij personen met een beperking die in een residentiële voorziening verblijven.
Deze focusgroep gaat na welke ervaringen personen uit het werkveld van de thuiszorg hierbij hebben en hoe u deze zorg ervaart.

Thema 2: Focusgroepen over uw ervaringen bij het uitvoeren van dagelijkse mondzorg bij kwetsbare personen (personen met beperkingen en ouderen) in de thuissituatie.

Het is toegelaten om deel te nemen aan beide soorten focusgroepen.

 

Uw deelname zou voor ons alvast een grote hulp zijn. Met de informatie die we uit de focusgroepen verzamelen, gaan we aan de slag om materialen en methodieken te ontwikkelen die een hulp kunnen bieden bij het uitvoeren van dagelijkse mondzorg binnen de thuiszorg. Indien u meer informatie wenst, mag u ons zeker contacteren via ellen.palmers@gezondemond.be