Terug

Webinar: als dagelijkse mondzorg een uitdaging is

Webinar: als dagelijkse mondzorg een uitdaging is

Sta jij in voor de dagelijkse mondzorg van een persoon waarbij dit extra aandacht vraagt? En ervaar je daarbij wel wat uitdagingen? Of wil je graag tips voor dagelijkse mondzorg geven aan begeleiders? Dan is deze webinar van Gezonde Mond iets voor jou! Er wordt ingegaan op specifieke situaties waarmee personen met een beperking, familieleden en zorgverleners geconfronteerd worden en hoe je daarmee aan de slag kan.

Een goede mondgezondheid steunt op 3 pijlers: optimale dagelijkse mondhygiëne, mondvriendelijke voeding en het periodiek mondonderzoek. Een zorgvuldige dagelijkse mondhygiëne is essentieel voor een goede mondgezondheid, maar verloopt niet bij iedereen even vlot. Via enkele aanpassingen kan je ervoor zorgen dat de dagelijkse mondzorg aangenamer en efficiënter verloopt. Gezonde Mond geeft je een algemeen overzicht van mogelijke tips én er wordt dieper ingegaan op enkele specifieke casussen.

Heb je een specifieke vraag waar je een antwoord op zoekt? Deze kan je meteen doorgeven via het inschrijvingsformulier. Zo kunnen we je vraag al beantwoorden tijdens de webinar.

PRAKTISCHE INFORMATIE

Wanneer: donderdag 23/11/2023 van 20:00h tot 21:30h.

Hoe: Online, via Microsoft Teams

Prijs: Afhankelijk van je beroep en of je accreditering wenst, geldt een andere deelnameprijs. Je kan dit aanduiden bij de inschrijving:

  • Tandartsen (met accreditering): 100 euro
  • (Paramedische)zorgverleners (zonder accreditering): 50 euro
  • Studenten: 25 euro

Accreditering: Wordt voorzien voor tandartsen.

Deelname attest: Wordt nadien bezorgd, op vraag.

Inschrijven: Kan via deze link.

De inschrijvingen worden afgesloten op 15/11/2023.

 

OVER DE SPREKERS

Dominique Declerck is gewoon hoogleraar aan de KU Leuven. Zij verzorgt, binnen de opleiding tot Tandarts, onder andere het onderwijs in de Preventieve en Maatschappelijke Mondgezondheidszorg, Kindertandheelkunde en behandeling van Medisch Risicopatiënten. Klinisch is zij als staflid verbonden aan de afdeling Kindertandheelkunde & Bijzondere mondzorg van de UZLeuven, met als specifieke interessegebieden de aanpak van kinderen met uitgebreide mondgezondheidsproblemen, mondzorg bij gehandicapte personen en de zorg voor personen met een onderliggende medische aandoening. Onderzoekswerk richt zich op maatschappelijke aspecten van mondgezondheidsproblemen. Recent werk richt zich naar de implementatie van een preventiebeleid rond mondgezondheid in specifieke doelgroepen, een project in samenwerking met het Vlaams Instituut Mondgezondheid (Gezonde Mond), waar ze verantwoordelijk is voor de Themagroep Personen met Beperkingen.

Inès Phlypo behaalde haar diploma tandheelkunde in 2016 aan de Universiteit Gent. Momenteel is ze werkzaam als staflid binnen de dienst Tand-, Mond- en Kaakziekten van het UZ Gent, waar ze zich onder andere toelegt op de tandheelkundige zorgen voor personen met bijzondere noden. Ze combineert dit met een mandaat binnen de Universiteit Gent, waar ze instaat voor het onderwijs over bijzondere tandheelkunde en werkt aan een doctoraatsonderzoek over het verbeteren van de mondgezondheid bij personen met een beperking. Tot 2021 was zij werkzaam als wetenschappelijk medewerker binnen de themagroep personen met een beperking van het Vlaams Instituut Mondgezondheid (Gezonde Mond). Momenteel is zij nog steeds lid van deze themagroep en ondersteunt ze het wetenschappelijke luik in de ontwikkeling en evaluatie van het project ‘De Mondzorglijn Plus’, een methodiek ter bevordering van mondzorg voor personen met een beperking binnen zorgorganisaties in Vlaanderen.

Laure D’Aes is projectmedewerker gezondheidsbevordering binnen Gezonde Mond. Ze behaalde haar diploma voedings- en dieetkunde in 2018 en  haar masterdiploma Gezondheidsbevordering in 2021. Sinds februari 2021 is Laure projectmedewerker bij de themagroepen ‘personen met een beperking’ en ‘kinderen, jongeren en de algemene bevolking’ waar ze het aanspreekpunt is van enkele lopende projecten, en samen met de wetenschappelijke medewerkers nieuwe projecten op punt stelt. Voor de themagroep ‘personen met een beperking’ staat Laure onder andere in voor het uitwerken van de ‘bijzondere richtlijnen’ en de opvolging van het project ‘De Mondzorglijn Plus’.

Webinar: als dagelijkse mondzorg een uitdaging is

Heb je een vraag? Bekijk zeker onze veelgestelde vragen. Of neem contact op.

Veelgestelde vragen
Contacteer ons

Op deze
pagina