Terug

Mondhygiëne is nieuwe gezondheidsdoelstelling van Vlaamse Overheid

Mondhygiëne is nieuwe gezondheidsdoelstelling van Vlaamse Overheid

De Vlaamse regering springt mee op de kar van de mondgezondheid! In het nieuwe regeerakkoord (2019-2024) werd een goede mondhygiëne opgenomen als nieuwe gezondheidsdoelstelling, zowel voor kinderen als voor mensen die verblijven in residentiële zorgsettings. In het bijzonder zal ook worden ingezet op het bereiken van kwetsbare groepen.

De beslissing maakt deel uit van een herziening van het Preventiedecreet, waarin volop wordt ingezet op gezondheidspromotie en vroegdetectie. De herevaluatie van de gezondheidsdoelstellingen moet meer inspelen op actuele trends. De overheid zal ook inzetten op overleg met partners uit het werkveld en wetenschappelijk onderzoek.

Andere initiatieven binnen preventie zijn o.a. ‘Generatie Rookvrij’ dat erop mikt elk kind geboren vanaf 2019 rookvrij te laten opgroeien, de uitbreiding van preventieve kankerscreening en de vroegtijdige opsporing van zeldzame ziekten.

Mondhygiëne is nieuwe gezondheidsdoelstelling van Vlaamse Overheid

Heb je een vraag? Bekijk zeker onze veelgestelde vragen. Of neem contact op.

Veelgestelde vragen
Contacteer ons

Op deze
pagina