Leerlijn mondgezondheid

Samen tanden leren poetsen in de klas of even op bezoek bij de tandarts? Fantastisch! We zijn blij dat jullie aandacht schenken aan de mondgezondheid. Maar eenmalig aandacht schenken aan de mondgezondheid heeft weinig effect. Met de leerlijn mondgezondheid willen we jullie helpen om op een gestructureerde manier jullie leerlingen uit het kleuteronderwijs en basisonderwijs in contact te brengen met mondgezondheid tijdens hun schoolloopbaan.

Voor wie?

Deze leerlijn is ontwikkeld voor alle actoren in de setting onderwijs. De directie kan gebruik maken van de leerlijn om structurele maatregelen te nemen en acties op te zetten rond mondgezondheid of het thema mondgezondheid mee te nemen in andere aan gezondheid gerelateerde acties. Leerkrachten kunnen de leerlijn gebruiken om hun lesinhoud in diverse vakken vorm te geven en lesmaterialen te selecteren. Tenslotte kan de leerlijn inspiratie bieden bij het opstellen van de leerplannen.

Je kan de leerlijn mondgezondheid hier downloaden.

De leerlijn werd opgedeeld in 4 verschillende delen:

  • De mond als deel van het lichaam
  • Zorg voor de mond
  • Bezoek aan de mondzorgprofessional
  • Mondvriendelijke voeding

Verder vind je meer informatie terug rond het opstellen van een mondgezondheidsbeleid op school. We delen ook enkele succesfactoren en materialen van Gezonde Mond die je kunnen helpen.