Webinar: laat je mondgezondheid niet in rook opgaan!

Op 7 februari 2023 gaven Gezonde Mond en de Vlaamse Vereniging voor Respiratoire Gezondheidszorg en Tuberculosebestrijding vzw (VRGT) een webinar waarin dieper werd ingegaan op:

  • Tabak: welke producten bestaan er?
  • Tabak en het effect op de mondgezondheid
  • Tabak en het effect op de algemene gezondheid
  • Begeleiding bij tabakverslaving
  • doorverwijzing naar de tabakoloog: interventie en gesprektechnieken

Tijdens deze webinar werden theorie en praktijk afgewisseld.

Praktisch:

  • Datum: 07/02/2023
  • Tijdstip: 19:00-21:00

Over de sprekers:

Marc Verheyen is klinisch psycholoog en tabakoloog. Hij werkt voor de Vlaamse Vereniging voor Respiratoire Gezondheidszorg en Tuberculosebestrijding vzw (VRGT) en is verantwoordelijk voor de Interuniversitaire Permanente Vorming Tabakologie en Rookstopbegeleiding alsook voor de deskundigheidsbevordering van de tabakologen. Activiteiten verbonden met rookstopbegeleiding in Vlaanderen en Brussel lopen als een rode draad doorheen zijn werk.
Adriana Kasapi is mondhygiënist en tabakoloog. Zij werkt als mondhygiënist voor wijkgezondheidscentrum botermarkt in Ledeberg. Zij creëert via projectmiddelen van Stad Gent ruimte om preventief rond het thema mondzorg te werken in onze wijk. Het project van Stad Gent richt zich op alle inwoners van Ledeberg, ongeacht hun leeftijd, geslacht, afkomst of financiële status voor nog meer inclusie. Dankzij deze combinatie kan zij niet enkel prestatiegericht preventief bezig zijn, maar ook door uit de praktijk te gaan en de mensen nog beter te bereiken. Adriana volgde de opleiding tot tabakoloog in 2021 en gaf eerder al een presentatie over tabak en mondgezondheid.