Met hiv in de tandartspraktijk

Ook voor mensen met hiv zijn een goede mondhygiëne en regelmatige mondzorg van belang. Sensoa stelde een publicatie op om de relatie tussen tandarts en patiënt te verbeteren en negatieve ervaringen te helpen voorkomen. Deze geeft tips om een vertrouwelijke band op te bouwen met de tandarts en te zorgen voor de beste mondzorg.

Communicatie

Wees open over je hiv-status want:

 • De tandarts kan veel gerichter zorg op maat geven.
 • Hij of zij weet dat hiv-medicatie invloed kan hebben op andere medicijnen die hij/zij eventueel voorschrijft (en omgekeerd) en zal er rekening mee houden.
 • De tandarts weet wanneer hij welke standaardvoorzorgen moet nemen, waardoor jij je meer op je gemak voelt wanneer er handelingen worden uitgevoerd waarbij mogelijks bloed vrij komt.
 • De tandarts weet wat moet gebeuren bij een eventueel prik– of spataccident.
 • Jij en je tandarts zijn partners in goede mondzorg.

De tandarts zal bij een consultatie enkele algemene medische vragen stellen. Daarnaast kan hij specifiek vragen naar hepatitis B of C, hiv-status en naar gebruik van medicatie. De antwoorden die je geeft, helpen je tandarts om je beter op te volgen en indien nodig een aangepaste behandeling te geven. Elke tandarts is gebonden aan het medisch beroepsgeheim. Hij/zij zal je serostatus dus niét meedelen aan anderen tenzij dit bij doorverwijzing nodig is om medische redenen, en in overleg met jou. Ook tandartsassistenten en het secretariaat van een tandartspraktijk zijn gebonden aan het medisch beroepsgeheim en discretie. Als je liever je medische gegevens (en hiv-status) niet zelf meedeelt, kan je een verwijsbrief vragen aan je arts.

Ga ervan uit dat je tandarts bij een doorverwijzing (bijvoorbeeld naar een collega, een ziekenhuis …) zal willen vermelden dat je hiv-positief bent. Jouw hiv-status is immers belangrijke informatie bij doorverwijzing in mondzorg. Natuurlijk is ook die persoon gebonden aan de regels van het beroepsgeheim. Bespreek vooraf hoe je hiv-status wordt meegedeeld (in een verwijsbrief, mondeling of door jou zelf). Zo worden misverstanden en foute verwachtingen vermeden.

 • Communiceer open. Bouw vertrouwen op.
 • Geef je tandarts ook even de tijd om, indien nodig, informatie in te winnen over hiv zelf, de medicatie die je neemt …
 • Geef de gegevens door van het HRC (Hiv Referentie Centrum) waar je gevolgd wordt, zodat de tandarts met je hiv-arts contact kan opnemen indien er vragen zijn.
 • Verwijs je tandarts door naar de publicatie die Sensoa heeft uitgewerkt over “hiv in de tandartspraktijk” met informatie en aanbevelingen voor tandartsen.

Veiligheid

 • Naar de tandarts gaan is veilig; zowel voor jou, als voor de tandarts en zijn medewerkers, als voor de andere patiënten in de praktijk.
 • Voor tandartsen bestaan standaard voorzorgsmaatregelen die bij elke patiënt dezelfde zijn. De tandarts heeft daarom geen reden om iemand omwille van een hiv-infectie een behandeling te weigeren.
 • De standaard voorzorgsmaatregelen zijn basisadviezen binnen werksituaties waar men met bloed en lichaamsvochten in aanraking kan komen. Het zijn eenvoudige standaardprocedures die veilig werken mogelijk maken, mits ze opgevolgd worden door iedereen, in elke situatie en bij elke persoon ongeacht de diagnose. Je hoeft dus helemaal niet vreemd op te kijken als de tandarts een veiligheidsbril, handschoenen of een mondmasker aanheeft. Dit is een standaardprocedure: de tandarts doet dit bij elke patiënt. De grootste risico’s zijn prikaccidenten en spatten met bloed.
 • Alle gebruikt materiaal wordt gereinigd en ontsmet en indien nodig gesteriliseerd. Voor het injecteren gebruikt de tandarts wegwerpnaalden.
 • Bovendien: wanneer je hiv-remmers neemt en hiv is niet meer meetbaar in je bloed (= ondetecteerbaar), en de tandarts neemt de standaard voorzorgsmaatregelen, is er geen overdrachtsrisico.

Tips voor goede mondzorg

 • Bezoek je tandarts minstens twee keer per jaar. Op die manier krijgen je tanden de nodige zorgen en behoud je het open contact met je tandarts.
 • Een vaste tandarts heeft voordelen. Je zal je beter op je gemak voelen en de tandarts krijgt de kans expertise en kennis op te bouwen over hiv. Je zal een specifiekere opvolging krijgen omdat jullie elkaar kennen en vertrouwen.
 • Bekijk samen met de tandarts welke zaken kunnen helpen om je tanden optimaal te verzorgen (vb. voeding, gebruik van flosdraad, mondspoeling …).
 • Wees open en eerlijk. Om een specifieke behandeling volledig af te stemmen op jou, moet de tandarts op de hoogte zijn van alle relevante informatie. Jullie zijn samen verantwoordelijk voor een goede mondgezondheid.

Vragen

 • Bij Sensoa Positief kan je terecht voor algemene vragen over hiv en alles wat daarmee te maken heeft. Ook als je ondanks alles toch met het gevoel blijft zitten dat jouw tandarts een negatieve houding aanneemt of je geen goede zorgen biedt vanwege hiv, kan je contact opnemen. Wij zullen samen met jou bekijken welke stappen ondernomen kunnen worden. positief@sensoa.be en www.levenmethiv.be. Telefoon: 03 238 68 68 (kantooruren)
 • Bij je HRC krijg je medische begeleiding. De artsen en verpleegkundigen zijn steeds bereid je tips en advies te geven.
 • Bij de tandarts kan je vragen stellen over mondgezondheid. Je zal een eerlijk antwoord krijgen.
  Het Verbond der Vlaamse Tandartsen vzw biedt aan tandartsen informatie en advies over de tandartspraktijk in het algemeen. Telefoon: 02 413 00 13 (dagelijks van 8.30u tot 12.30u) info@vvt.be, www.tandarts.be (publieke site) www.vvt.be (site voor tandartsen).