Regeling betalende Derde – Sjabloon Verzamelstaat

De facturatie van de regeling betalende derde gebeurt aan de hand van maandelijkse verzamelstaten.

Op deze verzamelstaat noteert de tandarts volgende items:

  • Gegevens tandarts: naam, adres, rekeningnummer en RIZIV-nummer
  • Gegevens rechthebbende: naam en verzekeringscode gerechtigde
  • Bedrag verzekeringstegemoetkoming per rechthebbende
  • Totaalbedrag verzamelstaat

Het sjabloon van de verzamelstaat kan je hier downloaden.