Regeling betalende derde – Sjabloon kwijting RDB

In het kader van de regeling betalende derde, is de tandarts sinds oktober 2015 verplicht om de patiënt een ‘kwijting’ mee te geven. Op zo’n kwijting kan de patiënt het bedrag raadplegen dat de tandarts aan het ziekenfonds aangerekend heeft. De tandarts bewaart hiervan best een kopie in het eigen dossier.

Op deze ‘kwijting’ noteert de tandarts volgende items:

  • De nomenclatuurnummers van de behandeling
  • Het persoonlijk aandeel (remgeld)
  • De verzekeringstegemoetkoming (terugbetalingstarief)

Download het sjabloon van de kwijting RDB.