Cas en Kato hebben verzorgde tanden

Concept

‘Cas en Kato hebben verzorgde tanden’ is een educatief project voor de kleuterklas en 1ste graad lager onderwijs. Het project bestaat uit een reizende tentoonstelling, Gezonde Mondkoffers, lespakketten, vertelplaten en een activiteitenmap. De leerkracht kan het lespakket en de activiteitenmap gebruiken om de kennis over mondverzorging en gezonde voeding bij de kleuters en 1ste graad te verhogen. De leerkracht brengt het verhaal aan de hand van vertelplaten en kan verder werken rond het thema aan de hand van lespakketten, activiteitenmap en de Gezonde Mondkoffer (met educatief materiaal). De kleuters krijgen een brief mee naar huis waarbij de ouders uitgenodigd worden de bijhorende tentoonstelling met de kinderen te bezoeken.
Er wordt dus een kant-en-klaar didactisch pakket aangeboden waarbij alle educatief materiaal gratis ter beschikking wordt gesteld. Op verschillende vlakken wordt logistieke ondersteuning voorzien (zie verder).

Doelstellingen en doelgroep(en)

Het is de bedoeling kleuters te overtuigen van het belang van gezonde tanden en hen op dit vlak kennis en vaardigheden bij te brengen.
Er worden verschillende doelgroepen bij betrokken: de kleuters, de kleuterleid(st)ers en de (groot)ouders. Door op een geanimeerde manier het verhaal over “Cas en Kato” te brengen, worden in eerste instantie de kleuters enthousiast gemaakt. De kleuterleid(st)er krijgt d.m.v. het lespakket, de activiteitenmap en Gezonde Mondkoffer didactisch materiaal ter beschikking waardoor er makkelijker aandacht aan het thema besteed wordt. Er wordt een uitnodiging voor de tentoonstelling en/of een brief met de kleuters mee naar huis gegeven waardoor de aandacht van de (groot)ouders op het thema getrokken wordt. De (groot)ouders spelen immers een belangrijke begeleidende rol bij het tanden poetsen en een gezonde en tandvriendelijke eetgewoonte.

Van pilootproject tot een meerjarenactie in heel Vlaanderen

Het verhaal van Cas en Kato met de activiteitenmap werd in 2015 ontwikkeld in het kader van Glimlachen.be en werd gefinancieerd door Vlaamse Overheid.
De tentoonstelling werd januari 2017 geplaatst in de bib van Koekelberg. Deze primeur en pilootproject werd voorbehouden aan de school van Koekelberg (de Kadeekes) als dank voor hun medewerking bij de campagne Glimlachen.be. De organisaties die meewerkten waren, Brede School ‘De vlotte babbel!’ Koekelberg, Gemeentebestuur Koekelberg, Logo Brussel, Logo Zenneland, Bibliotheek Boekelberg te Koekelberg, Dienst Welzijn, Gezondheid en Gezin van de Vlaamse Gemeenschapscommissie, Agentschap Zorg en Gezondheid.
Graag doen we nu beroep op jou om, als organisator, kleuters in heel Vlaanderen met dit project kennis te laten maken. Het is ook de bedoeling om het project gedurende meerdere jaren te organiseren.

Organisator worden?

Wat wordt precies van een organisator verwacht?

  • Het ter beschikking stellen van een lokaal voor de tentoonstelling
  • Het contacteren van scholen en/of andere partners
  • Het beheren van de evaluatieformulieren

Hieronder vind je het draaiboek met meer informatie over hoe je een tentoonstelling kan aanvragen. We geven je ook alle nodige formulieren en documentatie mee.

De activiteitenmap en vertelplaten zijn vanaf nu ook uit te lenen via de Logo’s. Contacteer het Logo uit jouw buurt voor meer informatie!