Risico’s van een slechte mondgezondheid

Een slechte mondgezondheid geeft niet alleen problemen in de mond. Via allerlei wegen, banen en functies staat de mond in verbinding met de rest van het lichaam. Een slechte mondgezondheid kan dus geassocieerd worden met tal van andere problemen in het lichaam. Zowel fysiek, mentaal als sociaal is een goede mondgezondheid belangrijk.

Hieronder worden enkele links tussen mond- en algemene gezondheid toegelicht.

De impact op de algemene gezondheid

 • Link tussen mondhygiëne en aspiratiepneumonie (longontsteking door inhalatie van ziektekiemen). Aspiratiepneumonie is de tweede meest voorkomende infectieziekte in woonzorgcentra en een veroorzaker van vele ziekenhuisopnames. De gebitsprothese ’s nachts inhouden verdubbelt de kans om zo’n longontsteking te krijgen. Een goede mondhygiëne verlaagt aanzienlijk het risico op aspiratiepneumonie.
 • Link tussen diabetes mellitus type II (suikerziekte) en parodontitis (ernstige ontsteking van kaakbot en tandvlees). Een sterk verband in twee richtingen werd hier aangetoond. Ongecontroleerde diabetes verhoogt het risico op parodontitis en maakt deze ook moeilijker te behandelen. Maar ook het onder controle houden van de bloedsuikerspiegel is moeilijker bij diabetespatiënten met ernstige parodontitis. Na behandeling van de parodontitis wordt een significant positief effect waargenomen op het niveau en de stabiliteit van de bloedsuikerspiegel.
 • Link tussen cardiovasculaire aandoeningen en parodontitis. De aanwezigheid van parodontale problemen in de mond verhoogt het risico op dichtslibben van de bloedvaten door sclerotische plaques (atherosclerose). Wanneer deze plaques loskomen van de bloedvatwanden veroorzaken zij embolieën en CVA’s (cerebrovasculair accident, herseninfarct).
 • Link tussen mondgezondheid en dementie. Meerdere recent uitgevoerde studies rapporteren een mogelijk verband tussen slechte mondgezondheid en het dementiesyndroom. Langdurig functioneren met een slechte mondgezondheid verhoogt de kans op dementie en een snellere voortgang van het dementieproces wordt vastgesteld wanneer een goed kauwvermogen ontbreekt.

Impact op de kwaliteit van leven

 • Een slechte mondgezondheid gaat vaak gepaard met pijn in de mond.
 • Verlies van eigenwaarde en een gevoel van schaamte bij afgebroken, aangetaste of ontbrekende tanden.
 • Een slecht kauwvermogen of een verminderd kauwcomfort kan het eten bemoeilijken. Dit kan leiden tot ondervoeding of malnutritie, maar ook tot sociaal isolement.
  ‘Ik wil niet meer buiten het woonzorgcentrum gaan eten met mijn kleinkinderen. Ik schaam mij wanneer mijn gebitsprothese loskomt tijdens de maaltijd.’
 • Bij een slechte mondgezondheid kunnen smaken anders of als minder aangenaam ervaren worden.
 • Een adequate dagelijkse mondhygiëne en een goede opvolging en eventuele behandeling door een tandarts kan het algemeen welzijn verhogen.
 • Ouderen met meer gezonde tanden hebben een hogere kwaliteit van leven.
 • Trots en fierheid wanneer natuurlijke tanden gezond en bewaard zijn gebleven.