Procesbegeleiding mondzorg voor woonzorgcentra

Woonzorgcentra doen er alles aan om hun bewoners een gezond, kwalitatief leven te bezorgen. Een hele uitdaging, maar …  ze staan er niet alleen voor! Ze kunnen gratis procesbegeleiding krijgen voor het aanpakken van ondervoeding, gebruik van psychofarmaca, val- en fractuurpreventie en mondzorg. Vandaag doen al meer dan 276 woonzorgcentra hier een beroep op, maar de Vlaamse overheid heeft middelen om er 600 (!) te helpen.

Ik heb interesse om aan de slag te gaan als procesbegeleider. Wat kan ik doen?

Ben jij afgestudeerd als mondhygiënist of tandarts? Heb jij een hart voor ouderen, en wil je helpen om hen een gezond en kwalitatief leven te bezorgen?

Bekijk de vacature en het programma van de opleidingsreeks tot procesbegeleider mondzorg oktober 2021. Inschrijven voor de opleidingsreeks in oktober is nog mogelijk tot uiterlijk 12/10/2021, na indiening van jouw kandidatuur bij Gezonde Mond (contact: pauline.devos@gezondemond.be).

Kan je de opleidingsreeks in oktober 2021 helaas niet volgen? Een volgende opleidingsreeks (onder voorbehoud van het aantal kandidaten) zal plaatsvinden in de eerste week van december 2021. Aarzel niet om alsnog te solliciteren!

Procesbegeleider mondzorg aan het woord:

” Een woonzorgcentrum kan dankzij procesbegeleiding terugvallen op de professionele kennis van een mondhygiënist of tandarts. Bovendien volgt die alle stappen in het proces op. Daarnaast kunnen ze bij mij terecht voor specifieke problemen of vragen. Tandartsen zijn vaak overbevraagd, en nemen patiënten uit woonzorgcentra er niet makkelijk bij. Via een procesbegeleider kunnen ze de mondhygiëne en mondzorg toch preventief aanpakken.”– Bernard Ardenois (tandarts). ”

Meer lezen? Klik hier en surf naar www.demondzorglijn.be.

Ik werk in een woonzorgcentrum en wens zo’n kosteloze begeleiding. Wat kan ik doen?

Woonzorgcentra kunnen rekenen op 65 contacturen van een procesbegeleider verspreid over twee jaar. De procesbegeleider ondersteunt het themateam in het implementeren van een nieuw gezondheidsbeleid in de organisatie. Inschrijven kan vanaf NU (en nog tot 31 december 2021) via www.gezondleven.be/procesbegeleiding .

Het 7-stappenplan als kapstok in de methodiek van ‘de mondzorglijn’:

“Om vooruit te kunnen gaan, is stap 6 (“Evalueer en stuur bij”) een belangrijke stap in het traject. Niet alles kan in één keer juist lopen, het is altijd een beetje trial and error. Zo kom je te weten wat werkt of niet werkt, en waarvoor je dus een alternatief moet zoeken. Belangrijk daarbij is dat het zo gemakkelijk mogelijk moet werken voor onze collega’s, zodat er niet te veel tijd in kruipt.

In ons woonzorgcentrum vond ik dat er te weinig werd gedaan rond mondhygiëne. Wij hadden vroeger wel jaarlijks een tandartsscreening, maar daar was niet zo heel veel opvolging rond. Niemand wist bijvoorbeeld of de bewoners een prothese hadden, natuurlijke tanden of beide. Ondertussen hebben we een individueel mondzorgplan opgesteld voor elke bestaande bewoner, en doen we dat ook bij elke nieuwe bewoner die binnenkomt. Daarnaast hebben we ervoor gezorgd dat bij elke bewoner het juiste materiaal aanwezig is. In deze fase gaan we na of dat wat we vooropgesteld hebben ook gebeurd is. Als dat niet zo is, moeten we bijsturen om aan ons eindproduct te komen natuurlijk.”

– Rebecca Delbaere (mondzorgcoördinator WZC Sint Vincentius).

Meer lezen? Klik hier en surf naar www.demondzorglijn.be.