Het Vlaams Instituut Mondgezondheid en Antwerpen slaan de handen in elkaar

Het project Ieders Mond Gezond trekt vanaf deze zomer naar Antwerpen, en zal samen met de Eerstelijnszone Antwerpen-Zuid en de stad tot minstens eind 2023 inzetten op preventieve mondzorg bij kwetsbare kinderen, jongeren en gezinnen in het Kiel, Hoboken en Wilrijk. Indien het project positief geëvalueerd wordt zal het daarna mogelijk uitgerold worden naar andere Antwerpse eerstelijnszones. Experten mondzorg van het Vlaams Instituut Mondgezondheid, Eerstelijnszone Antwerpen-Zuid en de Antwerpse afdeling van het Verbond der Vlaamse Tandartsen zullen een aantal initiatieven opzetten om goede mondhygiëne onder de aandacht te brengen. Hiertoe behoren het opleiden van  mondzorgcoaches  en de organisatie van gratis mondscreenings. Zo draagt dit project bij aan het verminderen van barrières bij het tandartsbezoek. De stad stelt een mondhygiënist te werk om de preventieve mondzorg naar de wijken te brengen en het project duurzaam te verankeren.

De mondzorgcoaches kunnen de jongeren en gezinnen toeleiden naar de lokale tandarts. Ze zorgen voor een betere communicatie tussen tandarts en patiënt, en zullen ervoor zorgen dat de buurtbewoners administratief in orde zijn voor het eerste consult. Ze volgen samen met de patiënt het financiële luik en de vervolgafspraken op. Ze stimuleren gedragsverandering via preventie. De mondzorgcoaches zullen dus zelf geen behandelingen uitvoeren, maar een brug vormen tussen de tandarts en kwetsbare buurtbewoners.

 

Lees de persberichten via VRT NWS en HLN.

Meer informatie over Ieders Mond Gezond kan je terugvinden op onze website.