Het belang van regelmatig tandartsbezoek bij personen met een beperking

Het is belangrijk dat ook personen met een beperking op regelmatige basis door de tandarts gezien worden.

Het advies luidt: minstens eenmaal per jaar en bij voorkeur twee keer per jaar.

De tandarts kan ook aangeven dat de frequentie van het bezoek opgedreven moet worden. In België worden tandsteenverwijdering of gebitsreiniging van het natuurlijk gebit bij zorgafhankelijke personen tot maximaal vier keer per kalenderjaar vergoed door het ziekenfonds.