Gezonde Mond in de Belgische Kamer

Gezonde Mond in de Kamer van volksvertegenwoordigers

Gezonde Mond werd op 25 januari 2023 uitgenodigd in de Belgische Kamer als expert mondzorg. Er lagen twee resoluties op tafel rond de toegankelijkheid tot de mondzorg. De rol van preventie kwam meermaals aan bod. Er was een grote belangstelling voor deze materie, dat juichen we zeker toe!

Herbekijk de opname via deze link.