Close

Gezond begint in je mond, ook voor personen met een beperking

Een gezonde mond vormt een integraal deel van de algemene gezondheid. Mondaandoeningen kunnen infecties, pijn en tandverlies veroorzaken en bijgevolg een belangrijke impact hebben op het dagelijks functioneren en de levenskwaliteit. Bovendien kunnen infectiehaarden ter hoogte van de mondholte ook ernstige reacties elders in het lichaam uitlokken.

Veel mondaandoeningen kunnen voorkomen worden door het toepassen van een zorgvuldige mondhygiëne. Daarom moet mondzorg de nodige aandacht krijgen. Wanneer je door het leven gaat met een beperking of de zorg opneemt voor iemand met een beperking, is mondzorg niet altijd even vanzelfsprekend. Het uitvoeren van de dagelijkse mondverzorging verloopt vaak moeilijker en bijgevolg is de mondhygiëne meestal minder goed dan bij de algemene bevolking. Daar wil Gezonde Mond (Vlaams Instituut Mondgezondheid) iets aan doen.

Dominique Declerck, Inès Phlypo en Laure D’Aes zullen in hun lezing een situatieschets brengen van de mondgezondheid bij personen met een beperking, de knelpunten illustreren en een overzicht geven van de acties waar Gezonde Mond op inzet om de mondgezondheid van personen met een beperking te verbeteren. 

Deze webinar ging door op 24-03-2022