Close

Gezond begint in je mond, ook voor personen in kansarmoede

Mondzorg ligt aan de basis van een gezond lichaam én een gezonde geest. Daarom is het belangrijk dat ieder van ons goed zorg draagt voor zijn of haar mond. Dit kan allereerst door het onderhouden van een goede mondhygiëne, en daarnaast ook door aandacht te hebben voor de mate waarin onze voeding mondvriendelijk is. De derde pijler die belangrijk is voor een goede mondgezondheid, is het (half)jaarlijks mondonderzoek bij de tandarts of mondhygiënist.

Heel wat mensen in armoede ondervinden financiële, administratieve of sociale drempels om tot bij de mondzorgprofessional te geraken. Daardoor is het gemiddeld gezien niet zo goed gesteld met de mondgezondheid van mensen in armoede. De gevolgen van aanslepende mondproblemen zijn echter groot: pijn, schaamte, een hogere tandartsrekening, extra lichamelijke klachten, minder zelfvertrouwen, problemen om werk te vinden, …. Daar wil Gezonde Mond (Vlaams Instituut Mondgezondheid) iets aan doen.

Martijn Lambert, Ruth Sederel en Rudi Verbeeck zullen in hun lezing een situatieschets brengen van de mondgezondheid bij kansarme personen, de knelpunten illustreren en een overzicht geven van de acties waar Gezonde Mond op inzet om de mondgezondheid van personen in kansarmoede te verbeteren.

Deze webinar ging door op 02-06-2022.