Close

Gezond begint in de mond. Ook voor kwetsbare ouderen

Op het moment dat ouderen zorgafhankelijk worden, gaat de mondgezondheid vaak ook achteruit. De mondgezondheid van kwetsbare ouderen is daarom jammer genoeg ook ontoereikend. Dit heeft met tal van factoren te maken. Zo is zowel de oudere zelf als de zorgomgeving zich vaak onvoldoende bewust van de toestand van de mond en van het belang van een gezonde mond voor de algemene gezondheid en het welzijn. Daarnaast schiet de dagelijkse mondzorg soms tekort en verloopt de doorstroming van deze kwetsbare ouderen naar de reguliere mondzorg door de tandarts en mondhygiënist vaak stroef. Er is met andere woorden nog werk aan het creëren van een omgeving waarin de dagelijkse zorg voor deze kwetsbare ouderen een evidentie is en waar de professionele mondzorg door de tandarts of mondhygiënist vlot verleend wordt.

Joke Duyck, Ellen Palmers en Pauline Devos zullen in hun lezing de knelpunten van de mondgezondheid bij zorgafhankelijke ouderen schetsen, maar zullen vooral ook focussen over hoe we tot een beter preventief mondzorgbeleid voor deze mensen kunnen komen.

Gezonde Mond (Vlaams Instituut Mondgezondheid) ontwikkelde een methodiek voor het implementeren van een preventief mondzorgbeleid in woonzorgcentra, nl. de Mondzorglijn. Al meer dan 10% van de Vlaamse woonzorgcentra zijn op deze manier bezig met het structureel integreren van een mondzorgbeleid voor hun bewoners. Het tot stand komen en de concrete uitvoering van de Mondzorglijn wordt uitvoerig toegelicht. 

Deze webinar ging door op 03-02-2022.