Close

Het reinigen van uitneembare gebitsprothesen

Vlaams Instituut Mondgezondheid (of Gezonde Mond) heeft de verantwoordelijkheid om voor de Vlaamse regering initiatieven te nemen rond preventieve mondzorg in Vlaanderen en in Brussel. Deze kennisclips werden ontwikkeld voor iedereen die de mondzorg uitvoert of ondersteunt bij personen met een fysieke of verstandelijke beperking of waarbij de mondgezondheid extra aandacht vraagt.