Close

Toestand van het tandvlees

Deze kennisclip is ter ondersteuning van het gebruik van de BelRAI 'Mond en tanden'.

De BelRAI ‘Mond en tanden’ is een screeningsinstrument ontworpen voor het vaststellen van de nood aan hulp met mond- of gebitsprothesehygiëne en verwijzing naar de tandarts. De BelRAI ‘mond en tanden’ is onderdeel van het BelRAI screeningsinstrument voor het meten van zorgbehoevendheid in België. De BelRAI ‘Mond en tanden’ screent de mond aan de hand van 9 vragen. Op basis van deze 9 vragen kan de zorgverlener een beslissing maken over de zorgnood van de bewoner. Ten eerste kan er een beeld gevormd worden van de dagelijkse mondhygiëne van de bewoner en ten tweede van de nood aan doorverwijzing naar de professionele zorg.

Het screeningsinstrument gaat gepaard met een aantal foto’s die helpen om een goede beoordeling van de mondgezondheid te maken. Bijkomend kunnen deze video’s het gebruik van het screeningsinstrument verder verduidelijken.