Invulformulier 'met een gezonde mond naar uw nieuw verblijf'

Invulformulier 'met een gezonde mond naar uw nieuw verblijf'

Het formulier ‘Met een gezonde mond naar uw nieuw verblijf’ is een opname invulformulier, in te vullen door de vaste tandarts bij het jaarlijks mondonderzoek voorafgaand de verhuis van de oudere naar bijvoorbeeld een woonzorgcentrum (WZC). Het is bedoeld om de oudere en diens familielid/mantelzorger te sensibiliseren om de mond tijdig te laten nazien en hierbij de dagelijkse mondhygiëne te kunnen optimaliseren tijdens het (nieuwe) verblijf.

Het formulier kan aangeboden worden door bv. de sociale dienst van het woonzorgcentrum. Het WZC krijgt via dit formulier meteen zicht op de juiste contactgegevens van de huistandarts, de datum van het laatste tandartsbezoek, alsook de nodige materialen voor de dagelijkse mondhygiëne van hun nieuwe bewoner. Voor de bewoner wordt duidelijk wat voorzien is door het WZC (standaard verplicht aanwezig en inbegrepen in de dagprijs) en wat men zelf dient mee te nemen.

Invulformulier 'met een gezonde mond naar uw nieuw verblijf'

Heb je een vraag? Bekijk zeker onze veelgestelde vragen. Of neem contact op.

Veelgestelde vragen
Contacteer ons

Op deze
pagina